Prípravy

Deň zdravej výživy na tému „Farby a ich odtiene“

16.októbra 2019 sme pripravili pre žiakov na škole Deň zdravej výživy, ktorý bol spojený s prípravou jedál zástupcov jednotlivých tried. Výber jedál a stolovania saniesol v 4-och farbách.

Triedni učitelia si vylosovali tieto farby:

  • 1.G – biela
  • 2.G – žltá
  • 3.G – červená
  • 4.G – zelená

Žiaci mali pripraviť dve pomazánky a jeden šalát zo zeleniny alebo ovocia. Každá trieda si pripravila a vyzdobila stôl na prezentáciu svojich jedál.

Hodnotiaca kjomisia ochutnávala v zložení – Mgr. P. Olejár, Ing. V. Kucer, Mgr. M. Vrábeľová. Hodnotila sa nielen chuť pripravených jedál, ale aj výzdoba a prezentácia.

Z rodičovského fondu sa zakúpili suroviny, pečivo a ceny pre jednotlivé kategórie.

Na záver mali možnosť všetci študenti vychutnávať si pripravené špeciality.

Komisia vyhodnotila poradie tried:

  • Chuť pomazánky: 1.G
  • Stolovanie: 2.G
  • Chuť šalátu: 4.G
  • Najzdrtavšie jedlo: 3.G

Príprava sa niesla v príjemnom duchu a s plným nasadením. Potešilo nás, že do prípravy jedál sa zapojili aj chlapci.