Informácie pre deviatakov

Informácie pre deviatakov

Ministerstvo školstva zverejnilo časovú os a pomôcku na podávanie prihlášok. Dôležité termíny platné pre podanie prihlášky na ŠUP Svidník sú: najneskôr 28.2.2022 riaditeľ strednej školy uverejní kritériá pre prijatienajneskôr 20.3.2022 – rodič zašle prihlášku na...