Ministerstvo školstva zverejnilo časovú os a pomôcku na podávanie prihlášok. Dôležité termíny platné pre podanie prihlášky na ŠUP Svidník sú:
✔️ najneskôr 28.2.2022 riaditeľ strednej školy uverejní kritériá pre prijatie
✔️najneskôr 20.3.2022 – rodič zašle prihlášku na vybrané stredné školy (Pozor! Riaditeľ ZŠ musí mať čas potvrdiť údaje na prihláške, preto rodič odovzdá prihlášku na kontrolu základnej škole v predstihu. Prihlášku po novom podpisujú obaja rodičia.)
✔️dňa 4.5. alebo 5.5.2022 – 1. termín talentových prijímacích skúšok
✔️dňa 11.5. alebo 12 5.2022 – 2. termín talentových prijímacích skúšok

❗️dňa 18.5.2022 – riaditeľ SŠ zverejní zoznam prijatých/neprijatých uchádzačov
❗️najneskôr 23.5.2022 – rodič oznámi strednej škole či žiak nastúpi alebo nenastúpi na danú strednú školu
❗️Sledujte našu FB stránku a webovú stránku školy www.supsvidnik.sk, kde zverejňujeme všetky dôležité informácie o prijímacích skúškach, kritériá, termíny pripravovaných kurzov a i. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na skola@supsvidnik.sk príp. telefonicky 0915 964 250.