Názov projektu

Facing ARTS together

Číslo projektu

2020-1-SK01-KA229-078292_1

Trvanie projektu

01.09.2020 – 31.08.2023

Finančné prostriedky

35 369 Eur

Koordinátor projektu

Škola umeleckého priemyslu Svidník, Slovensko

Partneri

SUPŠ sv. Anežky České,
Český Krumlov, Česká republika

PIKC Liepajas Muzikas,
makslas un dizaina vidusskola, Liepaja, Lotyšsko

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna
Zadar, Chorvátsko

 

Cieľ projektu

Tento projekt bol navrhnutý s cieľom vytvoriť dlhodobú spoluprácu medzi vybranými strednými umeleckými školami so zámerom zlepšiť a modernizovať umelecké vzdelávanie v zapojených školách.
Zároveň našim cieľom je vytvoriť pre mladých umelcov príležitosti k zdieľaniu ich vášní, talentov a názorov. Keďže veríme, že je dôležité adresovať sociálne problémy v súčasnej spoločnosti aj v umeleckej tvorbe, rozhodli sme sa spracovať v medzinárodných skupinách vybrané témy (vyjadrené skratkou ARTS – A: abuse, R: racism, T: threats, S: stereotypes) v štyroch umeleckých formách:
fotografia, plagát, multimediálny objekt, video – vzdelávacia kampaň.