Prvé študentské stretnutie v rámci projektu Erasmus+ „Facing ARTS together“ máme za sebou. Začiatkom apríla šesť žiakov a traja učitelia ŠUP Svidník vycestovali do partnerskej školy SUPŠ sv. Anežky České v Českom Krumlove, kde pracovali spolu so žiakmi a učiteľmi z Lotyšska, Chorvátska a Česka na projektových aktivitách.

Na úvod stretnutia skupiny žiakov z každej školy odprezentovali v anglickom jazyku jednu zo štyroch hlavných tém projektu: zneužívanie, rasizmus, hrozby, stereotypy (ARTS – abuse, racism, threats, stereotypes). V ďalších dňoch medzinárodné tímy žiakov tvorili série fotografií na dané témy. Výstava výsledných umeleckých fotografií bola otvorená vedením partnerskej školy v posledný deň mobility počas ktorého boli premietnuté aj dokumentárne filmy o vybraných lokálnych umelcoch z jednotlivých krajín. Naša škola natočila a odprezentovala krátky film o tvorbe učiteľa Mgr.art Tomáša Olijára. Film si bude môcť široká verejnosť pozrieť čoskoro na Youtube kanále našej školy.  

Zatiaľ čo žiaci pracovali na tvorbe fotografií, učitelia sa zúčastnili tzv. job-shadowingu. Na škole SUPŠ sv. Anežky České v Českom Krumlove sa vyučujú štyri umelecké odbory: maľba, grafický dizajn, scénická a výstavná tvorba, fotografia a média, kamenosochárstvo. My sme mali možnosť nahliadnuť do každého z nich. V jednotlivých ateliéroch nám učitelia odborných predmetov priblížili obsah a spôsoby výučby a pripravili pre nás aj ukážky prác žiakov z jednotlivých ročníkov. Cestovanie bez spoznávania navštívenej krajiny by bolo premárnením veľkej príležitosti. Prechádzky po uličkách krásneho historického mesta Český Krumlov, návšteva zámku Hluboká a Alšovej Jihočeskej galérie, dedinky Holašovice (pamiatka Unesco) a Holašovického Stonehenge sú miestami, ktoré dotvorili celkový zážitok z tohto projektového stretnutia. V tom ďalšom na jeseň sa presunieme do slnečného historického Zadaru v Chorvátsku. Avšak ešte pred tým, v rámci ďalšieho Erasmus+ projektu, ďalší šiesti žiaci a dvaja učitelia pocestujú začiatkom mája do partnerskej školy v Portugalsku, kde sa k nim pripoja partneri z Grécka a Španielska.