Po ročnom odklade kvôli pandemickej situácii sme sa konečne pustili do práce na dvoch projektoch Erasmus+. Prvý z nich sme rozbehli v Grécku pred dvoma týždňami, druhý sa začal 3-dňovým (7.-9. marec 2022) stretnutím koordinátorov vo Svidníku. V našej škole sme privítali zástupcov stredných umeleckých škôl z Chorvátska, Lotyšska a Českej republiky.

Projekt „Facing ARTS together“ sa venuje tvorbe umeleckých diel na štyri aktuálne sociálne témy (A-abuse, R-racism, T-threats, S-stereotypes) a porovnaniu obsahu a spôsobu vzdelávania na stredných umeleckých školách.

Počas stretnutia vo Svidníku, učitelia zapojených škôl absolvovali tzv. job-shadowing (účasť na hodinách) vybraných umeleckých predmetov na našej škole a boli oboznámení so štátnym a školským vzdelávacím programom umeleckých odborov vyučovaným na našej škole. Veľká časť stretnutia bola venovaná aj príprave nasledovných projektových aktivít, zostaveniu diseminačného plánu a napísaniu predbežnej správy projektu.

V neskorších popoludňajších hodinách sme našim partnerom ukázali aspoň niečo z našej kultúry. Navštívili sme Skanzen ukrajinsko-rusínskej kultúry a Pamätník Sovietskej armády. Ďalší deň sme mali na programe Múzeum Andyho Varhola v Medzilaborciach, a posledný deň sme ešte stihli navštíviť mesto Bardejov, ktoré si mohli obzrieť z veže kostola Sv. Egídia. Začiatkom apríla budú do projektu aktívne zapojení už aj študenti. Šiesti z našich študentov vycestujú do Českého Krumlova, kde sa zúčastnia prvej týždňovej študentskej výmeny zameranej na fotografiu. Ďalšie stretnutie v septembri v Chorvátsku preverí schopnosti zúčastnených študentov v tvorbe plagátov, a samozrejme, aj opätovne v komunikácii v anglickom jazyku, keďže práca v medzinárodných tímoch je základom projektov tohto druhu.