Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

V piatok 2.júna  dopoludnia sa vo výstavných  priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku   stretli čerství maturanti 4.G. Priestory POS  sa tak stali nielen priestorom ich prezentácie maturitných prác, ale ...