Absolventské skúšky

Absolventské skúšky

V dňoch 22. – 23. 6. 2023 sa uskutočnilo absolutórium v podobe záverečnej absolventskej skúškypomaturitného štúdia. Študenti odborov grafika vizuálnych komunikácií, odevný dizajn a produktovátvorba prezentovali formou obhajoby svoje praktické...