V piatok 2.júna  dopoludnia sa vo výstavných  priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku   stretli čerství maturanti 4.G. Priestory POS  sa tak stali nielen priestorom ich prezentácie maturitných prác, ale  v slávnostnej atmosfére si  tam prevzali maturitné vysvedčenia a ocenenia za úspešnú reprezentáciu školy počas štvorročného štúdia. Po oficiálnej časti už nasledovalo len neformálne rozlúčenie a cesta do života…