Ježiško prišiel aj k nám

Ježiško prišiel aj k nám

Posledný deň na našej škole v tomto kalendárnom roku sa opäť niesol vo vianočnom duchu. Jednotlivé triedy si pripravili krátky vianočný program. Trieda s najlepším vystúpením 2.G (po zhodnotení učiteľským zborom 😊) získala sladkú odmenu. Avšak (ako každý rok) odmenený...
ŠUP Svidník v Španielsku

ŠUP Svidník v Španielsku

 V dňoch 17.10. – 21.10. sme sa v rámci projektu Erasmus+ KA2 pod názvom „Reporters of cultural heritage without borders“ zúčastnili krátkodobej študentskej výmeny v španielskej Cordobe. Zúčastnili sa jej šiesti žiaci: 3 z druhého a 3 zo štvrtého ročníka a dve...