ŠUP Svidník v Španielsku

ŠUP Svidník v Španielsku

 V dňoch 17.10. – 21.10. sme sa v rámci projektu Erasmus+ KA2 pod názvom „Reporters of cultural heritage without borders“ zúčastnili krátkodobej študentskej výmeny v španielskej Cordobe. Zúčastnili sa jej šiesti žiaci: 3 z druhého a 3 zo...
This is our day/year 2022 / 14. 10. 2022

This is our day/year 2022 / 14. 10. 2022

Podujatie „This is our day/year 2022“ bolo záverečnou fázou projektu „Umenie hrou“, ktorý si kládol za cieľ inšpirovať a podnecovať mladých ľudí k aktivite, ponúknuť alternatívu trávenia voľného času prostredníctvom kreatívnych aktivít. Keď nás oslovilo vedenie...
Uchaľak – uvítanie našich prvákov

Uchaľak – uvítanie našich prvákov

Dňa 13.10.2022 sa na našej škole po dvojročnej prestávke konalo oficiálne uvítanie našich prvákov pod názvom „Uchaľák“. Už ako tradične, žiaci museli prejsť niekoľkými úlohami, ktoré preverili ich tvorivosť, kreativitu, odolnosť voči nepríjemným situáciám ale taktiež...
ŠUP Svidník v Chorvátsku

ŠUP Svidník v Chorvátsku

Práca na projektoch Erasmus+ pokračuje aj v tomto školskom roku. V rámci projektu s názvom „Facing ARTS together“ skupina študentov a učiteľov vycestovala na študentskú výmenu do partnerskej umeleckej strednej školy. Je ňou  Škola primijenjene...