Dňa 13.10.2022 sa na našej škole po dvojročnej prestávke konalo oficiálne uvítanie našich prvákov pod názvom „Uchaľák“. Už ako tradične, žiaci museli prejsť niekoľkými úlohami, ktoré preverili ich tvorivosť, kreativitu, odolnosť voči nepríjemným situáciám ale taktiež kolektívnu prácu. Prešli úlohami ako napr., správne zmiešať farby, otestovali svoje chuťové poháriky, dôveryhodnosť a tiež si spolu zaspievali. Všetky spomenuté aktivity, resp. úlohy zabezpečili žiaci 3.G triedy, ktorí žiakov z 1.G triedy pripravovali na toto oficiálne uvítanie už od začiatku školského roka podobnými aktivitami. Prváci na konci svojich úloh zložili sľub žiaka šup-ky a tak sa oficiálne stali žiakmi našej školy.
Keďže predošlé dva ročníky, a teda žiaci 2.G a 3.G triedy kvôli pandemickej situácii neboli uvítaní do cechu žiakov ŠUP-ky, žiaci IV.G triedy si aj pre nich pripravili prekvapenie a uvítali ich síce s oneskorením ale tak isto veľmi originálne.