Mgr. art Tomáš Olijár sa popri pedagogickej činnosti na Škole umeleckého priemyslu vo Svidníku venuje kresbe, maľbe, grafike a jej presahmi do objektu, typografii, textovým inštaláciám a grafickému dizajnu.

Vo svojich dielach zachytáva subjektívny pohľad na súčasný svet a reaguje na kultúrno-spoločenské dianie. Jeho tvorba je skôr surrealistickou symbolikou a vizuálnou metaforou, než realistickým zobrazením, zosobňujúca vnútorné prežívanie autora.

Jeho plátna, vektorové grafiky, ako aj inštalácie rozoberajú širokú problematiku skrytej moci (nielen) v mediálnej sfére, experimentov a manipulácií v našej spoločnosti.

Výstava s názvom „Inšpirácia konšpiráciou“ je kolekciou plagátov, ktoré sa dotýkajú viacerých tém, ktorými sa autor zaoberá vo svojom výtvarnom prejave. Hybridný globálny boj voči neviditeľnému nepriateľovi, masmediálne ovplyvňovanie reality, informačná propaganda, migrácia či politické režimy.

Plagáty sú viacvýznamovým kódovaním a vizuálnou úvahou nad mocenskými hrami vládnucich elít, ktoré z pohľadu autora zneužívajú informačno-virtuálny priestor.

Autor sa nesnaží o pretlačenie svojich úvah, ale ponúka možnosť hľadania vlastného pohľadu na aktuálny stav spoločnosti. Verí, že táto výstava zaujme a navedie k zamysleniu sa nad súčasnosťou.