Práca na projektoch Erasmus+ pokračuje aj v tomto školskom roku. V rámci projektu s názvom „Facing ARTS together“ skupina študentov a učiteľov vycestovala na študentskú výmenu do partnerskej umeleckej strednej školy. Je ňou  Škola primijenjene umjetnosti i dizajna v Zadare v Chorvátsku. Okrem skupiny zo ŠUP vo Svidníku bola chorvátska škola hostiteľom aj pre žiakov a učiteľov z ďalších dvoch partnerských škôl z Českej republiky a z Lotyšska.

Hlavným cieľom tohto projektu je spoločná umelecká tvorba študentov v zmiešaných medzinárodných skupinách na témy A.R.T.S. (Abuse – zneužívanie, Racism – rasismus, Threats – hrozby, Stereotypes – stereotypy). Kým počas predošlej študentskej výmeny tvorili umelecké fotografie na určené témy, tentoraz mali za úlohu tieto témy zobraziť vo forme umeleckých plagátových triptychov. Výsledky ich celotýždennej práce boli na záver týždňa prezentované na výstave v miestnom multimediálnom centre v Zadare.

Zatiaľ čo študenti usilovne pracovali na návrhoch a finálnej realizácii plagátov, učitelia z partnerských škôl strávili čas oboznamovaním sa so spôsobom a metódami vyúčby jednotlivých umeleckých odborov a predmetov. Tzv. jobshadowing (pozorovanie pri práci) je súčasťou každej spoločnej mobility. Jeho cieľom je v konečnom výsledku porovnať spôsoby a obsah vyučovania vybraných umeleckých odborov v štyroch zapojených školách.

Tak ako pri iných vycestovaniach, aj pri tejto mobilite, bolo súčasťou poobedňajších aktivít spoznávanie krajiny hostiteľskej organizácie. Mestá Zadar a Šibeník, ostrov Nin a národný park Krka sú miesta, ktoré zostanú v našej pamäti aj po návrate domov.

Viac o tejto študentskej výmene  v rámci projektu Erasmus+ si môžete vypočuť v našom ŠUPcaste, v ktorom sme vyspovedali niektorých z účastníkov. ŠUPcast je dostupný na priamom linku anchor.fm/sup-svidnik, ale, samozrejme, aj na Spotify a Apple a Google podcastoch.