Začiatok školského roka je tento rok v mnohom iný aj pre stredoškolákov zo svidníckej priemyslovky. Nielen pre momentálnu situáciu vo svete, ale aj preto , že škola po 30 rokoch svojej existencie zmenila svoj názov zo Strednej priemyselnej školy na Školu umeleckého priemyslu
a začlenila sa do siete umeleckých stredných škôl.
To, čo sa nezmenilo, sú umelecko-kreatívne aktivity, ktoré študentov čakajú a ktoré začali realizovať hneď v prvé dni školského roka. Všetci žiaci druhého ročníka denného aj pomaturitného štúdia využili pekné jesenné počasie a v dňoch 7. – 11. septembra absolvovali 5-denný výtvarný plenér, v rámci ktorého využili svoje pozorovacie i analytické schopnosti a zrealizovali portfólio výtvarných prác s množstvom výtvarných
skíc, štúdií prírodnín, architektonických fragmentov, prírodných i architektonických scenériíi panoramatických pohľadov na prírodu a krajinu. Učili sa hľadať, pozorovať a transformovať realitu do výtvarného jazyka, ale venovali sa aj fotografii krajiny, prírody i fotografii makrokompozície. Využívali pri tom svoje vedomosti z oblasti kompozície i využívania výtvarných kresliarskych,maliarskych i kombinovaných techník. To všetko realizovali v krásnych priestoroch svidníckeho skanzenu, ktorý dýcha autentickou atmosférou. Zároveň sa chceme poďakovať pracovníkom skanzenu za ústretovosť, spoluprácu a možnosť absolvovať výtvarný plenér v areáli skanzenu vo Svidníku.