Naša škola bola oslovená zástupcom siete vyhotoviť 21 slniečkových maňušiek. Maňuška je maskotom dobrovoľníckych centier pôsobiacich v nemocniciach siete Svet zdravia. V štrnástich už existujúcich dobrovoľníckych centrách Krajší deň sa venujú aktívni dobrovoľníci pacientom na detskom, geriatrickom a doliečovacom oddelení. Snažia sa tak spríjemniť hospitalizovaným deťom i dospelým čas strávený na lôžku. Vďaka veselým maňuškám bude ich snaha znásobená. Vznikli s cieľom potešiť, vyčariť úsmev, vzbudiť záujem. Veríme, že maňušky a dobrovoľníci prinesú na oddelenia mnoho zábavy a zmysluplne strávený čas.   Maňušky boli zhotovené skupinou žiačok odevného dizajnu 2.G triedy v rámci umeleckej praxe pod vedením učiteliek Ing. Koreňovej a Ing. Sovičovej.