Modely SPŠ Svidník súčasťou Fashion Week Košice

Tento rok boli naše modely prvý krát prezentované na najúspešnejšom slovenskom projekte s medzinárodným presahom Košice Fashion Week 2019, ktorý každoročne predstavuje aktuálne kolekcie špičkových slovenských i zahraničných návrhárov, ako aj kolekcie mladých talentov stredných a vysokých škôl. Okrem našich modelov, svoje kolekcie predviedli len ďalšie dve stredné školy: ŠUP Košice a SPŠT Liberec. Pozvanie od organizátorov tohto projektu, ktorých zaujala naša tvorba na medzinárodnej súťaži v Liberci, potešilo nie len žiačky-dizajnérky jedenástich vybraných modelov, ale aj veľkú skupinu ďalších žiakov SPŠ Svidník, ktorým bolo umožnené sa tejto akcie zúčastniť v piatok 8.11.2019.

Keďže táto akcia nie je len o módnych prehliadkach, žiačky odevného dizajnu mali možnosť zúčastniť sa zaujímavých otvorených diskusií o udržateľnej móde, ktorých hosťami boli aj známi návrhári ako Jitka Klett alebo Jiří Kalfař. Počas diskusií sa žiačky dozvedeli aj o textilnom priemysle, o zodpovednom nakupovaní oblečenia a o ochrane životného prostredia najmä v súvislosti s textilnou výrobou. Žiaci propagačnej grafiky a reklamnej tvorby využili čas medzi prehliadkami na návštevu výstavy experimentálnej fotografie a filmu a priemyselného dizajnu v Košiciach. Príležitosť ku vzdelávaniu sa naskytla aj pre učiteľov: dvaja pedagógovia školy sa zúčastnili workshopu módnej fotografie vedeného zahraničným lektorom.