V úvode nového šk. roka sa študenti našej školy navštívili múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Vidieť naživo práce veľkého umelca bol skutočne zážitok. Veríme, že táto exkurzia našich študentov inšpiruje, a taktiež pomôže aj pri štúdiu dejín umenia a iných umeleckých predmetov…