Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach poskytuje vysokoškolské vzdelanie v oblasti architektúry, dizajnu, výtvarného a mediálneho umenia. Medzi svoje aktivity každoročne radí aj Deň otvorených dverí. A práve o túto fakultu majú naši absolventi ŠUP vo Svidníku veľký záujem, pretože  táto škola je priamym pokračovaním ich štúdia.
Preto sme aj tohto roku radi uvítali možnosť zúčastniť sa tejto akcie a spoznať semestrálne práce vysokoškolákov – umelcov. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva Katedrály sv. Alžbety v centre mesta, čím si naši žiaci obohatili a osvojili základné poznatky z oblasti dejín výtvarnej kultúry, estetiky a filozofie. Z celodennej exkurzie sa vrátili domov plní dojmov a umeleckých zážitkov.