V piatok, 25.3.2022 sa na Škole umeleckého priemyslu Svidník konalo slávnostné otvorenie nového zvukového štúdia. Pozvanie prijali aj poslanci PSK Ján Vook a Peter Pilip, ktorí spolu s lektorom Tomášom Farkašom z FMK UCM Trnava symbolicky prestrihli stuhu a tak zahájili našu audio aktivitu nielen v rámci vyučovacích hodín zvukovej tvorby, ale aj v rámci mimoškolskej činnosti Media – clubu pri ŠUP Svidník.

Myšlienka zriadenia zvukového štúdia a celá jeho realizácia vychádza z projektu „Nech je počuť aj ŠUP Svidník“, ktorý minulý školský rok uspel a tak sme za podpory grantového programu 365 banky „Na každej škole záleží“, ako aj za finančnej podpory VUC PO mohli realizovať kroky na jeho zriadenie. Hlavným zámerom projektu je skvalitnenie vzdelávania žiakov Reklamnej tvorby v oblasti zvukovej tvorby a jeho sprístupnenie ostatným žiakom školy v rámci krúžkovej činnosti, ako aj pozdvihnutie povedomia širokej verejnosti o umeleckom potenciáli v našom regióne prostredníctvom podcastov vytvorených žiakmi ŠUP Svidník, na ktorých budeme v najbližšom období pracovať.

Základom projektu, okrem zriadenia a vybavenia zvukového štúdia, bolo aj vzdelávanie dvoch pedagógov školy vo zvukovej tvorbe. Počas troch workshopov v Trnave a vo Svidníku  vedených Mgr. Tomášom Farkašom, PhD., ktorý sa zvukovému dizajnu venuje už viac ako 15 rokov, si naše učiteľky Mgr. Marianna Sopková a Mgr. Darina Kocurová osvojili množstvo vedomostí a zručností v práci so zvukom. Možnosť vzdelávať sa pod jeho vedením dostali aj naši žiaci 3. a 4. ročníka odboru Reklamná tvorba, keďže posledný trojdňový workshop bol realizovaný na ŠUP Svidník.

Veríme, že si výsledky našej práce budete môcť vypočuť už čoskoro. Všetky aktuality nájdete nielen na web stránke školy (www.supsvidnik.sk), ale aj na sociálnych sieťach facebook a instagram (@supsvidnik).