Po absolvovaní 1. a 2. kola prijímacích talentových skúšok prinášame komplexné výsledky uchádzačov o štúdium na našej škole pre všetky 3 odbory – Grafický dizajn, Reklamná tvorba a Odevný dizajn.

Odbor: 8604M00 grafický dizajn

Odbor: 8633M00 reklamná tvorba

Odbor: 8610M00 odevný dizajn

Pozrite si pár fotografií z priebehu talentových skúšok