Školský koordinátor: Mgr. Marianna Sopková (ŠUP Svidník)

Partnerská škola: SOŠ Pruské, Mgr. M. Košútová

V rámci 10. ročníka celoslovenského projektu sme si navzájom vymenili 30 záložiek, na ktorých pracovali žiaci prvého až tretieho ročníka na praktických hodinách predmetu umelecká prax. Samostatnej tvorbe predchádzalo predstavenie projektu a motivačný rozhovor na tému desiateho ročníka: Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančiková -Timrava (70. výročie úmrtia).

Žiaci prvého ročníka odboru odevný dizajn (pedagóg: Ing. N. Sovičová, Ing.  G. Koreňová) spracovali danú tému technikou vyšívania, druháci – grafici (pedagóg: Mgr. J. Džupinová) pracovali klasickými výtvarnými technikami a tretiaci z odboru reklamná tvorba (pedagóg: Mgr. M. Sopková) spracovali danú tému prevažne s využitím počítačových grafických programov.

Komunikáciu s partnerskou školou hodnotíme veľmi pozitívne. Okrem záložiek sme si vymenili propagačný materiál a nechýbala malá pozornosť pre koordinátora z oboch strán.

Tešíme sa na ďalší ročník