11. ročník celoslovenského projektu

Aj v tomto školskom roku sme sa s radosťou pustili do zhotovovania záložiek, k čomu prispela spolupráca so Školou umeleckého priemyslu PinkHarmony vo Zvolene. Spolupráca s partnerskou školou prebehla bez problémov. Naši žiaci preukázali svoj talent, fantáziu, tvorivosť a vytvorili rôznorodé záložky. Prevažne pracovali prostredníctvom digitálnych médií, avšak prvotné návrhy spracovali klasickou kresbou. Záložky vyrábali žiaci prvého až tretieho ročníka na hodinách umeleckej praxe pod pedagogickým dozorom Mgr. Marianny Sopkovej, Mgr. art. Milana Paňka a Mgr. art. Tomáša Olijára.