6.ročník výtvarnej súťaže Súboj talentov 2022 / 2023 na tému

 „ SPOZNÁVAJ SLOVENSKO“ vyvrcholil na plánovaných workshopoch 2. marca v priestoroch ŠUP Svidník

Naša snaha podporovať nadaných žiakov základných  škôl a základných umeleckých škôl prostredníctvom výtvarnej súťaže, sa aj tento rok ukázala ako dobrá cesta k dosiahnutiu nášho cieľa. Záujem o výtvarnú tvorbu a kreatívne sebavyjadrenie presiahol hranice nášho regiónu a do súťaže sa zapojili žiaci škôl aj zo vzdialenejších oblastí Slovenska.

Súťaž napomáha výchove mladej generácie, ktorú chceme motivovať prostredníctvom plánovaných workshopov, určených pre ocenených žiakov a ich učiteľov, ktoré sa aj tento rok konali v našich odborných ateliéroch. Tento rok si mohli všetci zúčastnení žiaci vyskúšať rôzne techniky a vybrať z pripravených aktivít to, čo ich najviac zaujíma. Pod odborným vedením pedagógov Mgr. I. Soroku a Mgr. B. Gencovej sa v priebehu dopoludnia mohli venovať navrhovaniu grafických motívov na potlač trička, alebo hrnčeka v grafických programoch a následne boli súčasťou samotného procesu ich realizácie technikou sublimácie. Jedna skupinka žiakov experimentovala s pani učiteľkou Mgr. T. Uramovou s technikou enkaustiky a ďalší si mohli vyskúšať tlač z výšky a z hĺbky  prostredníctvom techniky linorytu a suchej ihly pod vedením Mgr. art. M. Paňka.

Naša vďaka patrí predovšetkým učiteľom ZŠ a ZUŠ , ktorí žiakov zapojili aj tento rok do našej súťaže a pre tých, ktorí sa zúčastnili workshopu, sme si pripravili aktivitu vo zvukovom štúdiu, ktorej výsledok si môžete vypočuť vo forme podcastu.

Po malom občerstvení nasledovalo vyhodnotenie súťaže.  Základné školy získali v kategóriách A 1, A2, B1, B2 = 17 ocenení, pričom bolo do súťaže zaslaných 110 prác z 10 základných škôl. Základné umelecké školy získali v kategóriách C1, D1, D2 = 13 ocenení, pričom bolo do súťaže zaslaných 65 prác zo 6 základných umeleckých škôl.

 Ocenení žiaci si okrem spomínaných výrobkov od nás odniesli diplomy a dúfame, že aj príjemný pocit a zaujímavú skúsenosť.

Ešte raz všetkým oceneným blahoželáme, ostatným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší,  už siedmy ročník.

Mgr. Beáta Gencová