V dňoch 09. – 12. mája 2024 učiteľky Mgr. Darina Kocurová a Mgr. Marianna Sopková sa zúčastnili kurzu Reklamný a produktový fotograf akreditovaný MŠMT. Kurz bol organizovaný spoločnosťou Fotoinstitut.cz so sídlom v Prahe a bol ukončený oficiálnou skúškou odbornej spôsobilosti na základe ktorej naše učiteľky získali profesijnú kvalifikáciu v uvedenom odbore. Tento kurz bol zrealizovaný s finančnou podporou EU v rámci Akreditácie pre Erasmus+, ktorej je naša škola držiteľom.

Počas štyroch intenzívnych dní si účastníčky kurzu osvojili pokročilé praktické aj teoretické zásady fotenia produktov z rôznych materiálov, digitálnu úpravu fotografií s použitím grafických programov a prípravu fotografií pre ďalšie spracovanie.