5. ročník výtvarnej súťaže Súboj talentov pre žiakov ZŠ a ZUŠ od 10 do 15 rokov už pozná svojich ocenených. Porota v zložení Mgr. Marianna Sopková, Mgr. Jitka Džupinová,  Mgr. Slávka Kollárovičová a Mgr. Beáta Gencová mala tentokrát náročnú úlohu. Do súťaže sa zapojilo rekordných 186 výtvarných prác zo ZŠ a ZUŠ z Bardejova, Giraltoviec, Humenného, Stropkova a Svidníka.

     Mladí umelci stvárnili les ako fantazijnú krajinu so zázračnými bytosťami či mystickými zvieratami. Stromy, kvety, zvieratá zobrazovali aj realisticky rôznymi výtvarnými technikami. Prírodu vnímali aj ako miesto, ktoré nám dáva energiu a poskytuje útočisko i relax. Do svojej tvorby vložili aj environmentálny kontext ochrany prírody, aby ostala aj pre nasledujúce generácie.

     Vernisáž, odovzdávanie cien a výtvarný workshop chystáme v polovici mája. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom blahoželáme.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Práce hodnotila porota v zložení:

  1. Mgr. Marianna Sopková
  2. Mgr. Jitka Džupinová
  3. Mgr. Slávka Kollárovičová
  4. Mgr. Beáta Gencová

KATEGÓRIA A/1:

ZŠ 10 – 12 rokov / kresba

1.miesto: Sára Chovancová (ZŠ Komenského 23, Bardejov/ Mgr. Tatiana Vavreková)
2.miesto:   Patrícia Udičová-  „Les“ (ZŠ Komenského 23, Bardejov/ Mgr. Tatiana Vavreková)
3.miesto:  Laura Petrušková- „Čarovný les“ (ZŠ Konštantínová, Stropkov/ Ing. Adriana Šlechtová)

KATEGÓRIA A/2:

ZŠ 10 – 12 rokov / maľba

1.miesto: Andrea Demeterová- „Mojimi očami“ (KC Ladomirová/ Jitka Ščerbová, DiS.)
2.miesto:  Simona Hnidzíková (ZŠ Komenského 23, Bardejov/ Mgr. Tatiana Vavreková
3.miesto: Alena Bilá- „Dáma so psíkom“ (ZŠ s MŠ, Rokytov/ Mgr. Stanislav Hankovský)

KATEGÓRIA A/4:

ZŠ 10 – 12 rokov / kombinované techniky

1.miesto: Zoja Bjalončíková – „Život v lese“ (ZŠ 8.mája, Svidník/ Mgr. Daniela Kosťová)
2.miesto: Alexandra Brečková- „Les v ktorom sa rada prechádzam“ (ZŠ Kudlovská, Humenné/ Mgr. Milota Brečková)
3.miesto: Sofia Anna Capková – „Svet na krídle motýľa“ (ZŠ Karpatská, Svidník/ Mgr. Mária Belišová)

KATEGÓRIA A/5:

ZŠ 10 – 12 rokov / digitálna fotografia

1.miesto: Martin Kurilla- „Zelené jazierko I.-V.“ (ZŠ Karpatská, Svidník / PaeDr. Renáta Madziaková)
Zuzana Jurková- „Jarné prebúdzanie I.-IV.“ (ZŠ Karpatská, Svidník / PaeDr. Renáta Madziaková)

KATEGÓRIA A/6:

ZŠ 10 – 12 rokov / odevný dizajn

1.miesto: Nina Glazunová (ZŠ Komenského, Bardejov/ Mgr. Tatiana Vavreková)
2.miesto: Lívia Sluková- „Tajomstvo lesa“ (ZŠ Karpatská, Svidník/ Mgr. Mária Belišová)
3.miesto: Dominika Cinová- „Lesná víla“ (ZŠ Ladomirová,/ Jitka Ščerbová, DiS.)

KATEGÓRIA B/1:

ZŠ 13 – 15 rokov / kresba

1.miesto: Klára Kuriľaková- „Lesné rozjímanie“ (ZŠ 8. mája, Svidník/ Mgr. Martina Petríková)

KATEGÓRIA B/2:

ZŠ 13 – 15 rokov / maľba

1.miesto:  Jana Žaková- „Sen“ (ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov/ Mgr. Mariana Antolíková)
Nina Krjaková (ZŠ Komenského, Bardejov/ Mgr. Tatiana Vavreková)
2.miesto: Jazmína Ulagová„Lesný vesmír“ (ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov / Mariana Antolíková)
Alexandra Karpáčová- „Lesná príšera z jazera“ (ZŠ Kudlovská, Humenné/ Mgr. Ivana Kočanová)
3.miesto: Alena Podubinská- „Svet mágie“ (ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov / Mgr. Mariana Antolíková)
Tatiana Michalčová- „Snívalo sa mi o lese“ (ZŠ Kudlovská, Humenné/ Mgr. Ivana Kočanová)

KATEGÓRIA B/4:

ZŠ 13 – 15 rokov / kombinované techniky

2.miesto: Glória Balinová„Kráľ lesa“   (ZŠ 8.mája, Svidník/ Mgr. Martina Petríková)
3.miesto: Natália Hodorová- „Tajomný les“ (ZŠ Kudlovská, Humenné/ Mgr. Milota Brečková)
Karolína Madzinová- „Zázračný les“ (ZŠ Konštantínová, Stropkov/ PaeDr. Adriana Ivančová)

KATEGÓRIA B/5:

ZŠ 13 – 15 rokov / digitálna fotografia

3.miesto: Oliver Kmiť- „Les v objatí slnka I. a II.“ (ZŠ Kudlovská, Humenné/ Mgr. Mária Styrančáková)

KATEGÓRIA C/1:

ZUŠ 10 – 12 rokov / kresba

2.miesto: Nina Chomová- „Môj les“ (SZUŠ Dlhý Rad, Bardejov/ Mgr. Alexandra Marcinová)
Tomáš Eliáš- „Tu strážim ja…“ (ZUŠ Dukelská, Giraltovce/ PhDr. Beáta Daňková)
3.miesto: Karla Nienaber- „Drsný les“ (ZUŠ Komenského, Svidník/ Mgr. Vladimír Makara)
Dominika Pančurová-Čarovný les“ (ZUŠ F. Veselého, Stropkov/ Mgr. Dagmar Drančáková)

KATEGÓRIA C/2:

ZUŠ 10 – 12 rokov / maľba

1.miesto: Diana Gubová- „Stromy do neba“ (SZUŠ Dlhý rad, Bardejov/ Mgr. Alexandra Marcinová)
Laura Jurčová-V húštine“ (ZUŠ Dukelská, Giraltovce/ PhDr. Beáta Daňková)
2.miesto: Daniela Kuchciková- „Lesný chodníček“ (ZUŠ M. Vileca, Bardejov/ Mgr. Ján Šoltés)
3.miesto:  Apolónia Feková- „Doberman mojich snov“ (ZUŠ Komenského, Svidník/ Mgr. Vladimír Makara)

KATEGÓRIA C/4:

ZUŠ 10 – 12 rokov / kombinované techniky

1.miesto:  Petra Živčáková- „Les“ (SZUŠ Dlhý rad, Bardejov/ Mgr. Alexandra Marcinová)
2.miesto: Renáta Diničová- „Pri lese“ (ZUŠ Komenského, Svidník/ Mgr. Vladimír Makara)
3.miesto: Zuzana Mergeščíková- „Sám v lese“ (ZUŠ Komenského, Svidník/ Mgr. Viera Skalková)
Patrik Smolej- „Prechádzka“ (SZUŠ Nám. slobody, Humenné/ Mgr. Eva Goľová)

KATEGÓRIA C/6:

ZUŠ 10 – 12 rokov / odevný dizajn

1.miesto: Sofia Anna Capková – „Green beauty (ZUŠ Komenského, Svidník/ Mgr. Viera Skalková)
2.miesto:  Nina Glazunovová- „Začarovaná pani“ (SZUŠ Dlhý rad, Bardejov/ Mgr. Alexandra Marcinová)
3.miesto: Michaela Grundzová- „Lesná šamanka“ (ZUŠ Komenského, elokované pracovisko Kružlová/ Mgr. Viera Skalková)

KATEGÓRIA D/1:

ZUŠ 13 – 15 rokov / kresba

1.miesto: Natália Hajduková „Trináste tajomstvo“ (ZUŠ Komenského, Svidník/ Viera Guzlejová)

KATEGÓRIA D/2:

ZUŠ 13 – 15 rokov / maľba

1.miesto:  Simona Paľová „Tanec lesa“ (SZUŠ Dlhý Rad, Bardejov/ Mgr. Alexandra Marcinová)
2.miesto: Nina Budiková- „Dvere do čarovnej krajiny“ (SZUŠ Dlhý Rad, Bardejov/ Mgr. Alexandra Marcinová)
3.miesto: Simona Stojanová„Brezy“ (ZUŠ M. Vileca, Bardejov/ Mgr. Ján Šoltés)
Sofia Semanková-Stromy“ (ZUŠ M. Vileca, Bardejov/ Mgr. Ján Šoltés)
Nina Kovalická-Jazierko v lese“ (ZUŠ M. Vileca, Bardejov/ Mgr. Ján Šoltés)

KATEGÓRIA D/4:

ZUŠ 13 – 15 rokov / kombinované techniky

2.miesto:  Nina Sabolová- „Vezmeš si ma?“ (SZUŠ Dlhý Rad, Bardejov/ Mgr. Alexandra Marcinová)
Katarína Ščerbová-Pieseň lesnej žienky“ (ZUŠ Komenského, Svidník/ Viera Guzlejová)
3.miesto:  Šimon Porubský- „Starý strom“ (ZUŠ M. Vileca, Bardejov/ Mgr. Ján Šoltés)
Klára Kuriľaková- „Čas babieho leta“ (ZUŠ Komenského, Svidník/ Viera Guzlejová)

KATEGÓRIA D/6:

ZUŠ 13 – 15 rokov / odevný dizajn

3.miesto:   Natália Bedroňová- „Lesná víla“ (ZUŠ F. Veselého, Stropkov/ Mgr. Dagmar Dančáková)
Karolína Komišaková-Forest collection“ (ZUŠ F. Veselého,

Vyhodnotenie súťaže v pdf súbore (na stiahnutie)