Študenti končiacich ročníkov pomaturitného štúdia z odborov odevný dizajn a grafika vizuálnych komunikácii zavŕšili svoje pôsobenie na našej škole úspešným vykonaním záverečných skúšok a obhajobou svojich prác. Všetkým gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ich ďalšej činnosti.