Ide o 4. ročník výtvarnej súťaže vychádzajúcej z našej snahy podporiť nadaných žiakov, vzbudiť ich záujem o tvorbu a rozvíjať ich kreativitu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa v dobrom úmysle rozhodli presunúť termín konania súťaže, keďže sme sa najviac tešili na workshop, ktorý sa predchádzajúce tri ročníky spájal s výstavou a odovzdávaním cien. Veríme, že sa situácia zlepší a stretneme sa možno v obmedzenom počte pri kreatívnej činnosti.
Samozrejme o spôsobe odovzdávania cien Vás budeme včas informovať.