Názov projektu: „Kniha, animácia, odev – symbióza nápadov v kreatívnom svete“

Škola umeleckého priemyslu vo Svidníku pokračuje v projektových aktivitách programu Erasmus+KA1. V priebehu dvoch týždňov (06.06. – 17.06.2022) si študenti mohli vyskúšať zmenu prostredia a vzdelávania sa  aj vďaka hosťujúcej škole SŠUP v Ústí nad Orlicí v Českej republike, ktorá nám poskytla mnoho nových vedomostí v oblasti počítačových a digitálnych zručností.

Cieľom stáže odevných dizajnérok bolo oboznámenie sa s grafickým systémom CAD v odevnom priemysle a realizácia technickej dokumentácie v danom programe. Každá zo študentiek si na začiatku vytvorila vlastnú kolekciu modelov na tému 60. roky minulého storočia. Zoznámili sa s programom na modelovanie a polohovanie strihov, v ktorom upravovali strih šiat typických pre dané obdobie. Škola žiačkam dopriala aj hodiny navrhovania a maľovania hodvábu, ktoré sa stali príjemným spestrením stáže.

Šiesti študenti prevažne odboru reklamná tvorba získali prehľad, základné vedomosti a zručnosti pre tvorbu animácie a jej postprodukcie v grafických programoch Dragonframe, Adobe Photoshop a Adobe After Effects.  V priebehu prvého týždňa sa zoznamovali s princípom tvorby rôznych druhov animácií, ako napríklad stop motion, kreslená a plôšková animácia, pričom už začínali pracovať na storyboarde vlastnej animácie. Následne ďalší týždeň vytvorili svoje vlastné krátke animácie.

Dostalo sa nám aj možnosti spoznať mesto Ústí nad Orlicí, jeho pamiatky a okolie. Navštívili sme rôzne múzeá, výstavy a boli sme aj na celodennom výlete v Prahe a Litomyšli. Svoje vedomosti sme si rozšírili aj o odborné exkurzie vo Výskumnom bavlnárskom ústave, firme Velebný & Fam, ktorá je celosvetovo známa umeleckou výšivkou slávnostných vlajok, pamätných stúh, erbov a taktiež sme mali možnosť zúčastniť sa celoštátnej prehliadky filmovej tvorby „České vize“.