V sobotu 23. apríla prebiehal na ŠUP Svidník prípravný kurz na talentové skúšky. Všetkým uchádzačom o štúdium na našich troch odboroch – odevný dizajn, grafický dizajn a reklamná tvorba budeme držať palce na talentových skúškach.

Tešíme sa na Vás!