V školskom roku 2021/2022 ponúkame okrem doterajších pomaturitných  študijných odborov ODEVNÝ DIZAJN (2- ročný) a GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ (3-ročný) aj nový 2-ročný študijný pomaturitný odbor

PRODUKTOVÁ TVORBA

Termíny prijímacích skúšok PMŠ pre všetky odbory sú rovnaké.

1. termín: 28. 06. 2021 /pondelok/
prihlášku podať do 22.06. 2021 /utorok/

2. termín: 25. 08. 2021 /streda/
prihlášku podať do 30. 07. 2021 /piatok/

Podmienky prijatia na štúdium:

– úspešne absolvovaná maturitná skúška
– osobný pohovor a hodnotenie portfólia výtvarných prác

Prihláška na štúdium:  PDF,   DOCX

Viac o odbore PRODUKTOVÁ TVORBA…