Účastníci stáže (7 žiakov tretieho ročníka odboru grafický dizajn – 5 žiačok z 3.G a 2 žiačky z 2.G) a dvaja učitelia (Mgr.art Tomáš Olijár, Mgr. Domicián Križanovský) 15. mája 2024 odprezentovali výsledky dvojtýždňovej stáže v rámci akreditácie pre Erasmus+ so zameraním na techniku sieťotlače. Prezentácie sa zúčastnili žiaci toho istého odboru z druhého a prvého ročníka, ktorí sú potencionálnymi účastníkmi stáží budúcich rokov. Cieľom tejto akcie bolo oboznámiť ich s priebehom a náplňou mobility takéhoto druhu a s požiadavkami na jej úspešnú realizáciu. Prezentujúci však doplnili svoju prezentáciu detailným popisom grafickej techniky, na ktorú bola stáž zameraná.