Aktualizované 31.08.2021 z dôvodu vysokého záujmu rodičov:

Každý žiak základnej školy, strednej školy a špeciálnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce testovanie a k tomu 5 ks sterilných odberových tyčiniek tvrdých na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter) a návod na použitie.

Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy.

Pri vykonávaní samotestu žiak postupuje podľa návodu výrobcu testu:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

sprievodcu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

resp. inštruktážneho videa pripraveného Ministerstvom zdravotníctva SR:

Všetky potrebné aktuálne informácie nájdete na:

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/