Dokument žiačky ŠUP Svidník Júlie Niny Kocurovej „Stvorení pre tvorenie – Mgr. art. Tomáš Olijár“ získal hlavnú cenu v kategórii publicistika/dokument 15 – 19 rokov SOŠ v 11. ročníku celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže.

Príspevky a výkony hodnotila porota zložená z vysokoškolských pedagógov a odborníkov z televízneho prostredia a odboru kinematografie. Pracovala v zložení Aneta Parišková, Patrik Pašš, Anton Szomolányi, Zora Hudíková a predsedníčkou poroty bola Petra Kolevská.

Zlatá klapka patrí k najväčším súťažiam svojho druhu na Slovensku. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavným organizátorom je ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave.

Víťazný dokument bol vytvorený v rámci projektu Erasmus+ Facing ARTS together, ktorý má za cieľ skvalitniť a podporiť vzdelávanie v umeleckých odboroch na Škole umeleckého priemyslu vo Svidníku.

Pozrite si víťazný dokument Júlie Niny Kocurovej a aj ďalšie ocenené diela na YouTube kanáli Zlatá klapka 2023