Dňa 29. 01. 2020 navštívili študenti a zamestnanci SPŠ Svidník divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Pozreli sme si hudobnú retro komédiu o večnom boli študentov a kantorov s názvom „Škola základ života“. Komédia sa nám veľmi páčila, o čom svedčil aj neutíchajúci smiech počas celého predstavenia a záverečný standig ovation. V priestoroch divadla prebiehala výstava fotografií víťazov a finalistov súťaže Choď a foť 2019 – Prešovský kraj, ktorú sme si v priebehu prestávky prezreli. Po predstavení sa časť študentov premiestnila do Šarišskej galérie, kde nás zaujala výstava limitovanej kolekcie obrazov takmer zabudnutých slovenských párt a vencov s názvom „Party v 21. storočí“. Okrem toho, sme mali možnosť prezrieť si práce medzinárodného trienále karpatského regiónu s názvom „Strieborný štvoruholník 2018“, kde bolo množstvo kreatívnych figurálnych aj abstraktných malieb tvorených rôznymi výtvarnými technikami.

Celý deň sa niesol v kultúrnom duchu a určite spríjemnil posledné dni prvého polroka ako žiakom, tak aj zamestnancom našej školy.