Študenti  tretieho ročníka zo Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku absolvovali  v dňoch 20.-22. apríla 2022 Kurz na ochranu  života a zdravia ako  povinnú súčasť Štátneho vzdelávacieho programu v  organizačnej podobe trojdňového kurzu.
Cieľom  a nevyhnutným predpokladom kurzu  bolo poznávanie  prostredia  formou pobytu a pohybu v prírode, ako aj vytváranie   vzťahu k problematike  ochrany svojho zdravia a života, rovnako  aj zdravia a života iných, a to  prostredníctvom zvyšovania telesnej zdatnosti a odolnosti žiakov. Žiaci v priebehu 3 dní  absolvovali túry do blízkeho okolia Svidníka. Navštívili Vyšný Komárnik, Dukliansky pamätník, bunkre z 2. svetovej vojny, Zborovský hrad, Bardejovské Kúpele   a Údolie smrti.  Pohybová zložka kurzu bola priebežne doplnená o teoretické a praktické vedomosti a zručnosti z oblasti zdravotnej  prípravy a základov  turistického správania sa počas pobytu v prírode.