V dňoch 6. 9. 2021 – 10. 9. 2021 študenti druhého ročníka absolvovali krajinársky kurz na Skanzene vo Svidníku. Študenti sa venovali realistickým štúdiám prírodnín, linéarnej kresbe, valérovej modelácii tvarov, kolorovanej kresbe a maľbe. Veríme, že v krásnom prostredí skanzenu študenti načerpali inšpiráciu do ďalšej tvorby a hlavne zdokonalili si svoje zručnosti.