Koniec roka sa chýli ku koncu a s ním vrcholia aj povinnosti, ktoré každý študent umeleckého odboru
musí absolvovať. Jednou zo záverečných aktivít bola v druhej polovici júna komisionálna skúška
spojená s obhajobou ročníkového projektu z profilového umeleckého predmetu a z predmetu
umelecká prax. Všetci žiaci predstúpili pred 3-člennú komisiu, aby prezentovali svoju umeleckú prácu
za 2. polrok a aby obhájili záverečnú ročníkovú prácu.