V mesiaci november sa na našej škole odohrala online olympiáda z finančnej gramotnosti. Olympiáda sa konala prostredníctvom spoločnosti nadácia Partners. Tejto olympiády sa mali a stále majú možnosť zúčastniť všetci žiaci našej školy. Cieľom tejto olympiády je poukázať na dôležitosť finančnej gramotnosti v každodennom živote a hlavne v živote mladých ľudí. V rámci predmetu Ekonomika sa na našej škole venujeme aj týmto témam a preto veríme, že žiakom táto skúsenosť priniesla mnohé ďalšie skúsenosti do ich uplatnenia v budúcnosti. Viac informácií na www.financnaolympiada.sk