EXKURZIA Z DEJÍN UMENIA

LEONARDO DA VINCI „Stroje a iné“ a CHRÁM sv. JAKUBA

            Začiatok posledného týždňa v tomto školskom roku – 28. 06. 2021, keď nám počasie pripomínalo blížiace sa prázdniny, sme mohli konečne využiť na cestovanie, spoznávanie  a ako správni študenti a učitelia umeleckej školy, hlavne na obdivovanie umenia.

Umenie povznáša dušu. Je očistným faktorom v spoločnosti, vie človeka motivovať, povzbudiť, inšpirovať a doslova oprostiť od každodennej všednosti, či prízemnosti.

Názorné vyučovanie  dejín výtvarnej kultúry priamo v prostredí umeleckých pamiatok je nevyhnutnou súčasťou, ale aj zaujímavou formou vyučovania predmetu Dejiny umenia na našej škole . 

Tatranská galéria v Poprade sa nachádza v nádherne zrekonštruovanej bývalej parnej elektrárni, ktorá bola premenená na kultivovaný industriálny priestor s úžasnou atmosférou. Tu sme mali možnosť prezrieť si stálu expozíciu. Oboznámili sme sa s históriou vzniku tohto  stánku umenia a umelecky sa „naladili“ na exkluzívnu  výstavu  pod názvom: Leonardo da Vinci  „Stroje a iné“.  Študenti  1. – 3. ročníka odborov propagačná grafika, grafický dizajn, odevný dizajn a reklamná tvorba, mali možnosť vidieť veľmi zaujímavé modely a makety strojov a zariadení, ktoré boli vytvorené podľa originálnych skíc a nákresov veľkého renesančného univerzálneho umelca  Leonarda da Vinci, ktorý disponoval aj obdivuhodným technickým nadaním. Reprodukcie najznámejších malieb Leonarda a téma Poslednej večere, emocionálne vyvážili technickú precíznosť a dôvtip umelca. Ako sa s  témou  Poslednej večere, počas desiatich rokov  keď realizoval jej rekonštrukciu, popasoval umelec Stano Lajda, sme mali možnosť vidieť v ďalšej časti expozície. Výstava v jedinečných priestoroch Tatranskej galérie bola veľmi pôsobivá a zanechala v nás nezabudnuteľné dojmy.

Levoča nám ponúkla prehliadku exteriérov a interiérov historických a umeleckých expozícií s unikátmi gotických i renesančných stavieb. V interiéri kostola sv. Jakuba sme mali možnosť vidieť množstvo zaujímavých architektonických detailov, obdivovať klenby, vzácne gotické krídlové oltáre, gotické polychrómované  sochy a najvýznamnejšiu pamiatku –  unikátny najvyšší gotický oltár na svete z dielne Majstra Pavla. Získané poznatky si mohli študenti konfrontovať s vedomosťami získanými na hodinách dejín umenia.

Exkurziu organizačne a obsahovo pripravila Mgr. Gencová a Mgr. Kollárovičová,  ktoré vykonávali aj pedagogický dozor spolu s triednymi učiteľkami a kolegami Mgr. Gemzíkovou, Mgr. Džupinovou, Mgr. art. Olijárom, Mgr. Sorokom a  Mgr. art. Križanskou. Spolu so študentmi sme sa opäť raz presvedčili, že na Slovensku máme takpovediac na dosah úžasné, umelecké a historické skvosty, svetového významu, ktoré by bola škoda nespoznať.