V dňoch 24. – 28. apríla naša škola hosťovala 6 učiteľov a 18 študentov z partnerských škôl z Grécka, Portugalska a Španielska v rámci Erasmus+ projektu „Reportéri kultúrneho dedičstva bez hraníc“. Táto krátkodobá študentská výmena bola poslednou mobilitou v rámci dvojročného projektu, počas ktorého prebehli stretnutia vo všetkých krajinách partnerov projektu. Z našej školy sa ich zúčastnilo spolu 30 osôb z toho 18 študentov.

Menovaný projekt si dal za cieľ preskúmať folklórne kostýmy vybraných regiónov partnerských krajín a následne ich jednotlivé časti vzájomne porovnať, a na základe týchto informácií spoločne navrhnúť, vyhotoviť a odprezentovať tzv. Európske folklórne kostýmy. Súbežne s aktivitami zameranými na kultúrne dedičstvo zapojených krajín, prebiehalo aj vzdelávanie v tvorení rôznych reportážnych foriem, ktoré svojím mediálnym obsahom mapujú priebeh celého projektu.

Počas piatich dní strávených na našej škole, tri skupiny študentov pracovali v medzinárodných skupinách na dokončovaní folklórnych kostýmov, dve ďalšie skupiny pracovali na video reportáží a jedna na príprave a nahrávaní podcastu, ktorý bol zverejnený ako 30. epizóda školského ŠUPcastu na Spotify, Apple podcasts a Google podcasts.

Súčasťou tejto mobility bola aj záverečná prezentácia výsledkov projektu pre širokú verejnosť spojená s módnou prehliadkou tvorby žiačok ŠUP Svidník – odevný dizajn, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Ukrajinského múzea vo Svidníku.