27. septembra naši prváci absolvovali cvičenie na ochranu života a zdravia. Pešou turistikou k chate ‚Jama‘ študenti rozpoznávali a pomenovávali listnaté a ihličnaté stromy, bylinky a ich používanie pri domácom liečení. Naučili sa orientovať podľa turistických značiek, zopakovali si základy topografie a na chate cvičenie zavŕšili chutnou domenou v podobe opekačky.