III. Cvičenie na ochranu života a zdravia sa uskutočnilo dňa 08. septembra 2023. V škole sme si zopakovali a prakticky ukázali prvú pomoc pri záchrane ľudského života v stave ohrozenia.   Cvičenia sa zúčastnili žiaci druhého ročníka spolu s triednou učiteľkou Ing. Máriou Maťašovou a vedúcou cvičenia Mgr. Janou Nogovou.

Autobusom sme prišli na Dukelský priesmyk a pešou turistikou sme sa presúvali smerom k vyhliadkovej veži. Videli sme a počuli aké udalosti viedli k oslobodeniu nášho okresu od októbra 1944 až po oslobodenie Svidníka v januári 1945. Prešli sme k pamätníku a hovoreným slovom o II. Svetovej vojne až k bunkrom. Tam sme si pripravili stravu a rozprávali o udalostiach, ktoré sa odohrávali počas II. svetovej vojny v obciach Vyšný a Nižný Komárnik. Zopakovali sme si turistické značenie a topografiu.