ABSOLVENTI  2001-2005

Absolventi SPŠO Svidník končiaci v šk.r. 2000 / 2001

Trieda: 4.A
Odbor : odevníctvo
Tr. učiteľka : Ing. Eva Sičáková

1. Milada Borovská
2. Katarína Bziková
3. Iveta Čellárová
4. Katarína Dankovičová
5. Daniela Dutková
6. Dana Džavoronková
7. Viktória Džumanová
8. Miroslava Hepáková
9. Galina Hnatičová
10. Michal Jakub
11. Peter Jarombek
12. Katarína Kosťová
13. Gabriela Kukľová
14. Milan Lorenc
15. Ida Maňaková
16. Melánia Michrinová
17. Anna Nicová
18. Jana Rabská
19. Erika Rýsová
20. Lenka Saraková
21. Monika Simanová
21. Adela Ščamborová
22. Alena Šoltésová
23. Sláva Špaková
24. Martin Štefanišin
25. Erika Šturáková
26. Martin Vachna
27. Tatiana Vaľková

Trieda: 4.B
Odbor : technické a informatické služby
Tr. učiteľka : Ing. Mária Jankaničová

1. Katarína Bezaňuková
2. Silvia Blanárová
3. Jaroslav Brožina
4. Martin Demjan
5. Mária Farkasová
6. Peter Hutňan
7. Lenka Iľkaninová
8. Viera Ivančová
9. Vladislav Kandravý
10. Adriána Kosárová
11. Ivana Kosťová
12. Peter Kotuľak
13. Monika Krjaková
14. Jana Kušnírová
15. Radovan Kuzma
16. Silvia Pasternáková (Kuzmová)
17. Katarína Miščíková
18. Roman Mocnár
19. Katarína Otrošinová
20. Peter Pajkoš
21. Martina Pecuchová
22. Beáta Polaščíková
23. Jozef Rodák
24. Jana Rusnáková
25. Jaroslava Soóšová
26. Ondrej Staš
27. Anna Tančáková
28. Petra Vrabľová
29. Ján Zavoda
30. Jana Želizňaková

Trieda: 4.E
Odbor : Navrhovanie a modelovanie odevov
Tr. učiteľka : Mgr. Mária Holíková

1. Ortančíková Anna (Bucková)
2. Demčáková Michaela
3. Gamráčová Mária
4. Hanusová Marcela
5. Harčariková Mária
6. Hruščová Štefánia
7. Jankoviková Jana
8. Jarčušková Mária (Mišíková)
9. Kokuľová Jana
10. Kopilová Ivana
11. Kvarteková Katarína
12. Lacková Lenka
13. Macichová Zuzana
14. Mikitová Ivana
15, Prokopová Alžbeta
16. Randusová Zuzana
17. Staškovičová Mária
18. Sukovská Jana
19. Štroblová Anita
20. Treľo Matúš
21. Uličná Miriama
22. Zribková Martina

 

Absolventi SPŠO Svidník končiaci v šk.r. 2001 / 2002

Trieda: 4.A
Odbor : odevníctvo
Tr. učiteľka : Mgr. Nadežda Kriľová

1. Cinová Martina
2. Feckaničová Mária
3. Gerbery Vladimír
4. Hanáková Ivana
5. Jurčišinová Ivana
6. Jurková Lenka
7. Kmecová Katarína
8. Kovalčíková Daniela
9. Kriľová Alena
10. Krišková Lucia
11. Lazorová Petra
12. Onufer Maroš
13. Palejová Viktória
14. Pavelková Lucia
15. Petarčiková Lenka
16. Petríková Lucia
17. Sadyová Andrea
18. Sydorčuková Katarína
19. Surdeníková Ivana
20. Štefančíková Anna
21. Uhlárová Jana
22. Vargovčíková Eva
23. Vatraľová Jana

Trieda: 4.B
Odbor : technické a informatické služby
Tr. učiteľka : Mgr. Martina Gemzíková

1. Martina Baľová
2. Štefánia Dutková
3. Katarína Džačarová
4. Lucia Džogánová
5. Andrea Fečková
6. Kamil Feňo
7. Ivana Frandoferová
8. Emília Ivančíková
9. Jana Kosťová
10. Mária Kravcová
11. Štefánia Kromková
12. Katarína Kurtyová
13. Jana Leľová
14. Zuzana Mangerová
15. Martina Maskalíková
16. Lucia Micová
17. Jozef Pacolák
18. Katarína Panová
19. Ľuboš Petraško
20. Jana Romanová
21. Marek Sivák
22. Pavol Skočdopole
23. Ľudmila Hocková
24. Alena Tchirová
25. Eva Kuncová (Tomková)
26. Stanislava Vaňková
27. Mária Vysokajová
28. Jana Žumárová

Trieda: 4.E
Odbor : Navrhovanie a modelovanie odevov
Tr. učiteľka : Mgr. Tatiana Uramová

1. Britanová Patrícia
2. Čechová Renáta
3. Čišková Zuzana
4. Dlugošová Monika
5. Džurná Michaela
6. Glogovská Michaela
7. Gotzmanová Radoslava
8. Hrinková Jana
9. Hudáková Marcela
10. Chimičová Alexandra
11. Kalňaninová Mária
12. Bačová (Kiralyová) Beáta
13. Knapová Miroslava
14. Kostovčíková Martina
15. Kundrová Patrícia
16. Langová Lucia
17. Majkutová Zuzana
18. Pisová Alexandra
19. Saksová Lucia
20. Savčáková Anna
21. Storinská Kamila
22. Sučková Júlia
23. Šejirmanová Anna
24. Šuba Matej

 

Absolventi SPŠO Svidník končiaci v šk.r. 2002 / 2003

Trieda: 4.B
Počet žiakov : 26 / 7
Odbor : technické a informatické služby
Tr. učiteľka : Ing. Gabriela Koreňová

1. Burcáková Ivana
2. Dubasová Veronika
3. Fedorková Tatiana
4. Gondeková Jana
5. Halavin Marián
6. Haninčiková Emília
7. Horníková Katarína
8. Hreško Róbert
9. Kačurik Jozef
10. Kočišová Ivana
11. Komišáková Katarína
12. Kuzmová Jana
13. Molnárová Zuzana
14. Mydlová Martina
15. Popiková Zuzana
16. Suchaničová Jana
17. Vagnerová Martina
18. Varchula Marián
19. Studený Jozef
20. Vatraľ Lukáš
21. Prusák Miloš

Trieda: 4.E
Počet žiakov : 23 / 5
Odbor : navrhovanie a modelovanie odevov
Tr. učiteľka : Mgr. Beáta Gencová

1. Artim Ján
2. Dzijaková Lenka
3. Gallová Katarína
4. Guzlejová Vierka
5. Klobušovský Marek
6. Klobušovský Matúš
7. Kollárová Adriána
8. Kovaľová Martina
9. Križanský Radoslav
10. Kurucová Martina
11. Lukáčová Lenka
12. Mamčáková Jana
13. Mikčová Zuzana
14. Muchová Veronika
15. Mušinská Mária
16. Ontková Dominika
17. Pavúk Richard
18. Roba Daniel
19. Slámová Miriama
20. Šidlovská Monika
21. Vavrušová Timea
22. Krišková Adela
23. Mruzová Jana

 

Absolventi SPŠO Svidník končiaci v šk.r. 2003 / 2004

Trieda: 4.A
Počet žiakov : 20 / 3
Odbor : odevníctvo
Tr. učiteľka : Ing. Jozef Koreň

1. Artimová Gabriela
2. Demčová Michaela
3. Fecková Lenka
4. Foťko Michal
5. Halajová Martina
6. Hanáková Miroslava
7. Lukawetz Rastislav
8. Lukawetz Rastislav
9. Molitorisová Stanislava
10. Prokopovičová Lenka
11. Saganová Stanislava
12. Sakalová Andrea
13. Sasaráková Jana
14. Sasaráková Jana
15. Skubanová Darina
16. Sovičová Dana
17. Stolariková Alena
18. Škreptačová Marta
19. Šofranková Monika
20. Tureček Zdenko

Trieda: 4.B
Počet žiakov : 29 / 11
Odbor : technické a informatické služby
Tr. učiteľka : Mgr. Irena Dulebová

1. Bahledová Lenka
2. Beľak Michal
3. Berežný Michal
4. Bezek Rastislav
5. Bilasová Ľudmila
6. Fazekášová Erika
7. Fedorová Jana
8. Gajdošová Ľudmila
9. Gajdoš Marek
10. Gonos Anton
11. Grešková Marta
12. Hančák Igor
13. Hospodárová Mária
14. Hudačinová Ľubica
15. Imrichová Silvia
16. Džavoronková Tatiana (Kundrátová)
17. Kurtý Marek
18. Mišaničová Silvia
19. Močilenková Jana
20. Nábožná Dana
21. Olejár Tomáš
22. Palko Jozef
23. Pašeňová Jana
24. Petný Peter
25. Regrutová Paulína
26. Roskošová Jana
27. Vančišin Michal
28. Vavreková Lucia
29. Komišáková Jana

Trieda: 4.C
Počet žiakov : 26 / 6
Odbor : technické a informatické služby
Tr. učiteľka : Ing. Mária Reištetterová

1. Antošová Jana
22. Artim Marek
3. Baran Jozef
4. Cabanová Lenka
5. Cuperová Jaroslava
6. Durkošová Darina
7. Fedorkovič Dušan
8. Havirová (Guzejová) Martina
9. Haniková Lenka
10. Hlivjak Tomáš
11. Hocková Ivana
12. Painell Katarína (Horňaková)
13. Hurajtová Katarína
14. Chimičová Jana
15. Jancurová Jana
16. Kvasková Jana
17. Luberdová Petra
18. Majurník Peter
19. Michalová Adriana
20. Mocnárová Jana
21. Nosaľová Miroslava
22. Olearčinová Veronika
23. Poláček Vladimír
24. Rokytová Silvia
25. Stašová Eva
26. Volčková Mária

Trieda: 4.E
Počet žiakov : 25 / 1
Odbor : navrhovanie a modelovanie odevov
Tr. učiteľka : Ing. Nadežda Sovičová

1. Balažíková Veronika
2. Belejčáková Jana
3. Boďová Iveta
4. Brezová Eva
5. Cinová Emília
6. Demjan Jozef
7. Drimaková Anna
8. Gmitrová Lenka
9. Hirčáková Alexandra
10. Hirčáková Marianna
11. Kandráčová Tatiana
12. Kocková Magdaléna
13. Krempaská Jaroslava
14. Marková Andrea
15. Palgutová Lenka
16. Petríková Daniela
17. Promošinová Tatiana
18. Ritterová Margita
19. Rusinová Júlia
20. Šimcová Dominika
21. Škitková Lenka
22. Štullerová Adriána
23. Vojtušová Viera
24. Voľanská Gabriela
25. Trifonová Martina

Trieda: 4.F
Počet žiakov : 16 / 2
Odbor : navrhovanie a modelovanie odevov
Tr. učiteľka : Ing. Jana Skočdopolová

1. Artimová Lucia
2. Baranová Jana
3. Britaňaková Slavomíra
4. Čaklošová Michala
5. Dodiková Marianna
6. Dvorská Zuzana
7. Karaffa Daniel
8. Kopcová Mária
9. Kurucová Miroslava
10. Lichváriková Marta
11. Manduľová Jana
12. Miženková Darina
13. Németová Soňa
14. Omasková Lenka
15. Pješčák Ivan
16. Zavodová Anna

 

Absolventi SPŠO Svidník končiaci v šk.r. 2004 / 2005

Trieda: 4.AB
Počet žiakov : 27 / 6
Odbor : A skupina – odevníctvo, B skupina – technické a informatické služby
Tr. učiteľka : Mgr. Ľudmila Vachnová

1. Baran Júlian
2. Bujdošová Martina
3. Čunta Martin
4. Čurillová Martina
5. Džunda Jozef
6. Dubasová Slavomíra
7. Grešlíková Jana
8. Husárová Jana
9. Kyjaková Eva
10. Maďoránová Gabriela
11. Tušeková Ľudmila
12. Čaklošová Viktória
13. Humeník Matúš
14. Kotuľaková Miroslava
15. Kyseľová Zlatica
16. Regrutová Jana
17. Sakarová Lenka
18. Sivaničová Jana
19. Sluťáková Júlia
20. Šelepec Marek
21. Šelepec Milan
22. Škurlová Katarína
23. Švecová Andrea
24. Tyčová Lucia

Trieda: 4.C
Počet žiakov : 24 / 5
Odbor : technické a informatické služby
Tr. učiteľka : Ing. Mária Jankaničová

1. Baluďanská Lucia
2. Bodnárová Antónia
3. Čižmár Milan
4. Feciškaninová Dana
5. Grundzová Andrea
6. Gula Pavol
7. Haľková Martina
8. Hirčko Tomáš
9. Hudáková Sláva
10. Jenčová Dana
11. Kačurik Peter
12. Karalová Jana
13. Kľoceková Renáta
14. Koščová Mária
15. Kseničová Beáta
16. Michňáková Anna
17. Osvaldová Jana
18. Puháková Nikoleta
19. Sivaničová Miroslava
20. Sulitková Martina
21. Šafranko Jozef
22. Šlepecká Katarína
23. Štefanišinová Anna
24. Volčková Anna

Trieda: 4.E
Počet žiakov : 20 / 0
Odbor : navrhovanie a modelovanie odevov
Tr. učiteľka : Mgr. Mária Holíková

1. Baníková Ivana
2. Čaklošová Antónia
3. Čepová Petra
4. Dreňková Anna
5. Fanclíková Martina
6. Feciškaninová Jana
7. Fečková Lenka
8. Gallovičová Lenka
9. Hlivjaková Dominika
10. Chovancová Jana
11. Kopilcová Andrea
12. Kvasková Zdenka
13. Lazorová Jana
14. Leščáková Monika
15. Macanová Dominika
16. Paligová Viera
17. Petnuchová Kamila
18. Staviarska Monika
19. Ševcovová Lucia
20. Vašičkaninová Magdaléna

Trieda: 4.F
Počet žiakov : 22 / 2
Odbor : navrhovanie a modelovanie odevov
Tr. učiteľka : Mgr Marta Rýsová

1. Andrejčáková Lenka
2. Bujnovská Mária
3. Červeňáková Alexandra
4. Fedoročková Dana
5. Hankovská Jana
6. Harčarik Marek
7. Hermanová Katarína
8. Humeníková Jana
9. Hurná Lucia
10. Jelšovská Katarína
11. Kertisová Lucia
12. Marcinčáková Eva
13. Meričková Monika
14. Pališinová Jana
15. Pástorová Jana
16. Pašeňová Katarína
17. Pavliková Jana
18. Piaterová Stanislava
19. Piskoriková Blanka
20. Sčensná Lucia
21. Škreptáč Martin
22. Vengerová Gabriela

Žiacka knižka

 

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín

 

Katalóg Súboj talentov ’24

Kalendár udalostí

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Časopis-ŠUPA 3/2023

Tu nás nájdete