Absolventi SPŠO Svidník končiaci v šk.r. 1995 / 1996

 

Trieda: 4.A

Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : Mgr. Mária Holíková

 

1. Adriana Bartková
2. Mária Černegová
3. Tatiana Dufalová
4. Jana Fečková
5. Erika Gajdošová
6. Monika Gajdošová
7. Lea Gališinová
8. Jana Gobanová
9. Silvia Hlivjaková
10. Lenka Hupcejová
11. Silvia Kirková
12. Janina Kochančíková
13. Martina Kormaníková
14. Anna Kvasková
15. Marianna Mertinová
16. Monika Mušinská
17. Lucia Nemergutová
18. Katarína Paličková
19. Dana Paňková
20. Eva Perháčová
21. Anna Porubská
22. Beáta Semanová
23. Katarína Solotruková
24. Katarína Strenková
25. Dagmar Šejirmanová
26. Natália Troščáková
27. Bibiana Vargová
28. Radovan Vasiľ
29. Mária Vaverčáková
30. Martina Vovková
31. Adela Vasilišinová

 

 

Trieda: 4.B
Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : Mgr. Ľudmila Vachnová

1. Viera Bodnárová
2. Nataša Bučková
3. Marianna Capová
4. Ľuboslav Cviklik
5. Klára Daňová
6. Slavomíra Darivčáková
7. Marta Kmentová (Dojčáková )
8. Adela Dovičáková
9. Andrea Ducárová
10. Ingrid Penzkofer (Forišová)
11. Katarína Gernátová
12. Mária Hajžinová
13. Katarína Chmurovičová
14. Katarína Jasečková
15. Jana Kotuličová
16. Tatiana Kšonžeková
17. Adriana Kundratová
18. Darina Kyseľová
18. Kamil Ľos-Božík
19. Jana Pasteľáková
20. Božena Pecuchová
21. Beáta Rodáková
22. Lenka Semanová
23. Jana Suváková
24. Slavka Špiková
25. Erika Švartáková
26. Alla Timáková
27. Jana Troščáková
28. Milan Vaľko

 

Trieda: 4.C
Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : Ing. Monika Kuntová

1. Jana Boszorményiová
2. Adriána Dachová
3. Anna Dudová
4. Janka Štefaniková (Fignárová)
5. Renáta Futejová
6. Magdaléna Grelová
7. Ivana Jakubcová
8. Katarína Kováčová
9. Janka Kravčáková
10. Martina Mačugová
11. Ľudmila Majerníková
12. Lucia Medešiová
13. Ľuboslava Meglesová
14. Ľubica Mervová
15. Ivana Rodáková
16. Mária Sabolčáková
17. Štefan Salamon
18. Jana Schaderová
19. Dana Smetanová
20. Mária Staňová
21. Judita Škapurová
22. Mária Špesová
23. Henrieta Štroncerová
24. Slávka Vadásová
25. Andrea Varcholová
26. Mária Voľanská
27. Alena Žemličková

 

Trieda: 4.E
Odbor: modelárstvo a návrhárstvo odevov
Tr. učiteľka : ak. mal. Anna Boršovská-Nemcová

1. Silvia Andrejová
2. Beáta Baranyayová
3. Marek Bednár
4. Monika Brožinová
5. Žaneta Bucková
6. Mária Fečíková
7. Miroslava Gaffová
8. Lýdia Hatalová
9. Tatiana Hirjaková
10. Mária Holdoková
11. Zuzana Hrabčáková
12. Marianna Hrešková
13. Mária Hrivnáková
14. Jana Hurná
15. Anna Hurtuková
16. Gabriela Hyllová
17. Katarína Ivančová
18. Tatiana Jačišinová
19. Katarína Jankaničová
20. Lenka Javorská
21. Stanislava Karabínová
22. Marianna Katkovčínová
23. Karin Kočíková
24. Veronika Lukáčeková
25. Adriana Poláková
26. Jana Poláková
27. Andrea Sarvašová
28. Zuzana Soóšová
29. Vladimíra Šabíková
30. Daniela Zabadalová
31. Peter Barényi

 

 

Absolventi SPŠO Svidník končiaci v šk.r. 1996 / 1997

 

Trieda: 4.A
Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : Ing. Jana Skočdopolová

1. Katarína Baloďanská
2. Jana Čabalová
3. Mária Čižmárová
4. Alena Drobňáková
5. Daša Hromjaková
6. AnnaMária Hudáková-Mindáková
7. Slávka Hudáková
8. Adriana Hutňanová
9. Miroslava Jedináková
10. Jana Jurčišinová
11. Lenka Klebanová
12. Adriána Kľučárová
13. Viera Kočišová
14.Helena Gulová (Ligová)
15. Martina Lorencovičová
16. Zuzana Majerčáková
17. Oľga Michaličová
18. Daniela Nemcová
19. Mária Pekárová
20. Miroslava Pospíšilová
21. Gabriela Rydziková
22. Slávka Sčensná
23. Mária Smoleňová
24. Jozef Strelec
25. Mária Šotiková
26. Martina Štelbaská
27. Ingrid Šturáková
28. Jana Šupšáková
29. Zuzana Troščáková
30. Martina Zapatická

Trieda: 4.B
Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : Ing. Marta Ptašinská

1. Antónia Andrejková
2. Zuzana Astrabová
3. Eva Benková
4. Mária Buráková
5. Iveta Čepová
6. Mária Čepová
7. Mária Feková
8. Dana Geciová
9. Katarína Horkavá
10. Monika Hricová
11. Jana Jacečková
12. Renáta Jančíková
13. Elena Kimáková
14. Monika Knišová
15. Katarína Kuriľáková
16. Jana Leľová
17. Jana Lopatová
18. Andrea Lukacková
19. Zdena Milaniaková
20. Marta Mišenková
21. Jana Prokopčaková
22. Janka Ratvajová
23. Sylvia Skarupová
24. Erika Slivková
25. Lenka Slivková
25. Lenka Sochaničová
26. Miroslava Šmajdová
27. Katarína Šurinová
28. Beáta Urdová
29. Eva Vyrosteková

Trieda: 4.C
Odbor: technické a informatické služby
Tr. učiteľka : Anna Klebanová

1. Lucia Glittová
2. Jana Haľková
3. Andrea Holovková
4. Lenka Holubová (Polivčaková)
5. Emília Horvátová
6. Silvia Ilečková
7. Kamil Kaliňák
8. Katarína Knižová
9. Ivana Krajňaková
10. Beáta Mráziková
11. Jana Ochmanová
12. Eva Pavlenková
13. Katarína Štefancová
14. Zuzana Vasilenková
15. Erika Bednáriková
16. Alena Frická
17. Marta Hudáková
18. Katarína Jurčišinová
19. Jana Kaprálová
20. Jozef Kiklica
21.Miriam Kloceková
22. Martina Kostíková
23. Ivan Kupec
24. Martina Sušková
25. Jana Talianová
26. Slavka Trebišovská
27. Mariana Tyčová
28. Alena Vančišinová
29. Eva Žižáková

Trieda: 4.E
Odbor: návrhárstvo a modelárstvo odevov
Tr. učiteľka : Mgr. Nadežda Kriľová

1. Tatiana Bilančíková
2. Zuzana Česáková
3. Tatiana Dragošeková
4. Katarína Dugasová
5. Zuzana Džuganová
6. Slávka Gibejová
7. Martina Greschnerová
8. Marianna Hajduková
9. Andrea Jaržembovská
10. Elena Labašková
11. Ľubomíra Lovásová
12. Slávka Mackaničová
13. Stanislava Majerská
14. Zuzana Mitrová
15. Eva Palušová
16. Miriam Papajová
17. Lenka Petríková
18. Andrea Rujáková
19. Kamila Solomonová
20. Marcela Svatová
21. Ivana Tokárska
23. Zuzana Dučáková

Absolventi SPŠO Svidník končiaci v šk.r. 1997 / 1998

 

Trieda: 4.A

Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : Ing. Mária Maťašová

 

1. Michaela Bachurová
2. Silvia Bujňáková
3. Jana Dzurová
4. Mariana Džavoronková
5. Emília Glittová
6. Katarína Grocká
7. Tatiana Haľková
8. Jaroslava Hnathová
9. Andrea Humeníková
10. Ľuboš Hužvej
11. Martina Jurčová
12. Petra Kinská
13. Miriam Kohainová
14. Martina Kokindová
15. Katarína Masicová
16. Marianna Mišľanová
17. Renáta Pavlenková
18. Monika Polončáková
19. Vladimíra Plavčanová
20. Lenka Prochyrová
21. Slávka Simiková
22. Jana Skasková
23. Mária Šenitková
24. Lenka Šurinová
25. Tatiana Varcholová
26. Zlatica Vatehová
27. Monika Andrašovičová (Vojteková)

 

Trieda: 4.B
Odbor: technické a informatické služby
Tr. učiteľka : Ing. Nadežda Sovičová

 

1. Monika Baluchová
2. Dana Buráková
3. Slávka Didiková
4. Alena Fedoroňková
5. Marcela Frická
6. Marianna Gajdošová
7. Jaroslava Hanáková
8. Andrea Cholevová
9. Jana Jancurová
10. Marek Jesenský
11. Silvia Karamanová
12. Jana Kasardová
13. Miroslava Kurtyová
14. Katarína Lacová
15. Svetlana Lošaková
16. Erika Mačušová
17. Miroslav Matkobiš
18. Ivana Mihaličová
19. Gabriela Milová
20. Tatiana Paligová
21. Tomáš Prokopovič
22. Monika Rusinková
23. Patrícia Sekelová
24. Zuzana Slavíková
25. Ján Šesták
26. Eva Škurlová
27. Katarína Škurlová
28.Milena Čarnoká – Vidiščáková

 

Trieda: 4.C
Odbor: technické a informatické služby
Tr. učiteľka : Božena Mihalcová

 

1. Beáta Cimbová
2. Martina Demjanovičová
3. Erika Fedáková
4. Jana Goriščaková
4. Martina Gulová
6. Erika Ivanisková
7. Daniela Kaňuková
8. Lenka Lešková
9. Ján Liška
10. Erika Lišková
11. Lenka Slivková
12. Jarmila Škublíková
13. Martina Šmajdová
14. Andrea Talpasová
15. Oľga Zajarošová
16. Martina Baranová
17. Natália Cupáková
18. Ľudovít Gerbery
18. Lucia Gibová
20. Alena Hojdová
21. Marek Holub
22. Stanislav Homza
23. Lucia Hutňanová
24.Miroslav Kmiť
25. Eva Ličková
26. Mária Kravčíková
28. Marcela Sabová
30. Katarína Vorobeľová

 

Trieda: 4.E
Odbor: návrhárstvo a modelárstvo odevov
Tr. učiteľka : Anna Klebanová

 

1. Dana Banická
2. Katarína Bolešová
3. Anton Čakurda
4. Lenka Čegiňová
5. Klaudia Dulovičová
6. Františka Fehérová
7. Miroslava Frančáková
8. Marianna Gullová
9. Slava Huňadyová
10. Katarína Kaľavská
11. Branislav Kavuľa
12. Ladislava Kislíková
13. Elena Mišagová
14. Juraj Novotný
15. Jozef Olšavský
16. Alena Sedláčková
17. Katarína Semková
18. Jana Skubanová
19. Martina Šimoňáková
20. Ivana Trudičová
21. Marianna Uričová

 

 

 

Absolventi SPŠO Svidník končiaci v šk.r. 1998 / 1999

 

Trieda: 4.A

Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľ : Mgr. Pavol Olejár

 

1. Ľudmila Artimová
2. Gabriela Bačišinová
3. Mária Čižmarová
4. Lucia Demeterová
5. Marián Derco
6. Jana Didiková
7. Ivana Ducárová
8. Michaela Dudíková
9. Ivana Dupejová
10. Mária Gazdová
11. Gabriela Gulová
12. Marcela Guľašová
13. Katarína Hurná
14. Katarína Kuchtová
15. Nadežda Lachatová
16. Svetlana Matéová
17. Martin Mikloš
18. Jana Muchová
19. Mária Namešpetrová
20. Zuzana Palidrabová
21. Martina Paligová
22. Mária Raganová
23. Martina Schurdáková
24. Svetlana Stuľaková
25. Katarína Sušková
26. Tatiana Šaková
27. Lucia Vaľková
28. Lýdia Vrábľová

 

 

Trieda: 4.B
Odbor: technické a informatické služby
Tr. učiteľka : Ing. Mária Reištetterová

 

 

1. Terézia Adamcová
2. Erik Arvai
3. Ivana Bačová
4. Marián Bujdoš
5. Lenka Cinová
6. Zuzana Čabalová
7. Lenka Feciškaninová
8. Martina Gundzíková
9. Svetlana Hudáková
10. Miroslava Hutňanová
11. Lucia Ivanková
12. Ľudmila Klimová
13. Lucia Kobularčíková
14. Renáta Krajňaková
15. Kamila Krausová
16. Vladimír Livňanský
17. Alžbeta Lukáčová
18. Jana Sovičová (Matvejová)
19. Tatiana Mičová
20. Peter Mulík
21. Ivana Poľaková
22. Martina Semanišinová
23. Katarína Sklenková
24. Alena Suchytrová
25. Mária Šestáková
26. Erika Šimoneková
27. Slavomíra Štofová
28. Katarína Vaňková
29. Mária Vožná

 

 

Trieda: 4.C
Odbor: technické a informatické služby
Tr. učiteľ : Ing. Vladimír Kucer

 

1. Adriana Bobáková
2. Andrea Cimbalová
3. Martin Čečko
4. Ivana Čekanová
6. Lenka Didiková
7. Michal Farkaš
8. Mária Farkašová
9. Jana Frančáková
10. Andrea Gajdošová
11. Michaela Humeníková
12. Katarína Vargová (Kidalová )
13. Jozef Knézel
14. Ivana Michalková
15. Svetlana Mušinská
16. Martina Papinčáková
17. Katarína Petruňková
18. Viktória Popovová
19. Marcela Semanová
20. Vladimír Schuster
21. Jana Szynterová
22. Katarína Ivančová (Šimková)
23. Martina Šoltésová
24. Zdenka Timková
25. Lenka Tokárová rod.Kuriľáková
26. Mária Tomčíková
27. Monika Velčíková
28. Renáta Viňarská
29. Vieroslava Voľanská

 

 

Trieda: 4.E
Odbor: návrhárstvo a modelárstvo odevov
Tr. učiteľka : Mgr. Marta Rýsová

 

1. Marcela Adamková
2. Zuzana Anderková
3. Jaroslava Bertová
4. Katarína Božová
5. Anna Bačovčinová (Cenknerová )
6. Jana Grobárová
7. Dana Hanáková
8. Lenka Hirjaková
9. Jana Jancurová
10. Beáta Kapcalová
11. Jarmila Kaščáková
12. Marianna Katuščáková
13. Lucia Kmecová
14. Ivana Kuliková
15. Marcela Pališčáková
16. Martina Pandulová
17. Pavol Richvalský
17. Silvia Rusiňková
18. Jarmila Serbinčíková
19. Lucia Tirpáková
20. Andrea Velková
21. Jaroslava Vodilová
22. Vlasta Žáková

 

 

Trieda: 2.N
Odbor: kvalifikačné pomaturitné štúdium – odevníctvo
Tr. učiteľka : Ing. Jana Skočdopolová

 

1. Alena Baňasová
2. Sylvia Gibová
3. Zuzana Merašická
4. Marianna Pacigová
5. Miroslava Paučová
6. Lenka Polakovičová
> 7. Stanislava Šimková
8. Monika Štofiková
9. Emese Vraštiaková

 

 

 

Absolventi SPŠO Svidník končiaci v šk.r. 1999 / 2000

 

Trieda: 4.A
Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľ : Ing. Jozef Koreň

 

1. Ľudmila Berežná
2. Ivana Brožinová
3. Andrea Demková
4. Drahomíra Dovičáková
5. Michela Drimáková
6. Jana Ducárová
7. Michela Džupírová
8. Jana Glovacká
9. Martina Gundzová
10. Anna Homzová
11. Silvia Hošáková
12. Lucia Jakubová
13. Eva Jazudeková
14. Miroslava Jurcaková
15. Lucia Kačmárová
16. Michaela Kalapírová
17. Anna Kasardová
18. Anna Kazimírová
19. Katarína Kimáková
20. Katarína Kuzmišinová
22. Slavomíra Medviďová
23. Martina Migová
24. Lenka Paličková
25. Magdaléna Petreková
26. Ľubica Rusinková
27. Lucia Saboslajová
28. Martina Sivuličová
29. Zdenka Šoltésová
30. Jana Vatehová

 

 

Trieda: 4.B
Odbor: technické a informatické služby
Tr. učiteľka : Ing. Marta Šinaľová

 

1. Lýdia Balaščáková
2. Miroslava Baľová
3. Jana Bartkovičová
4. Jaroslava Červená
5. Katarína Feňaková
6. Ingrid Gajdošová
7. Michal Giba
8. Jozef Gojdič
9. Pavel Gondek
10. Gulíková Lenka
11. Milan Hodor
12. Alena Hutňanová
13. Mária Huzejová
14. Renáta Kuchtová
15. Slavomíra Lehocká
16. Nikola Nováková
17. Miroslava Mitrušková
18. Katarína Packová
19. Milota Pališinová
20. Mária Piskoríková
21. Tatiana Račková
22. Martina Ripperová
23. Peter Slivka
24. Ivana Slivovičová
25. Katarína Smoligová
26. Erika Stupáková
27. Monika Šotiková
28. Jana Vančišinová
29. Radovan Vaňko
30. Gabriela Rusinková

 

 

 

Trieda: 4.C
Odbor: technické a informatické služby
Tr. učiteľka : Mgr. Irena Dulebová

 

1. Lenka Demjaničová
2. Anton Ducár
3. Martina Dzurová
4. Marianna Fecenková
5. Dana Fričeková
6. Žaneta Gundzíková
7. Ján Halavin
8. Estera Ilečková
9. Lenka Juhasová
10. Martina Jurčišinová
11. Martina Kahancová
12. Emília Kasardová
13. Michaela Kosťová
14. Katarína Kravcová
15. Katarína Kudlová
16. Alena Kundríková
17. Vladimíra Kurejová
18. Martina Madejová
19. Jana Malíková
20. Andrea Mikitová
21. Ivana Matiašová
22. Pavol Mikulík
23. Zuzana Parihuzičová
24. Ivana Peláková
25. Katarína Sadyová
26. Zuzana Šupšaková
27. Matúš Vachna
28. Katarína Vaňková
29. Katarína Zozuľáková

 

 

 

Trieda: 4.E
Odbor: návrhárstvo a modelárstvo odevov
Tr. učiteľka : ak. mal. Anna Boršovská-Nemcová

 

1. Irena Andrejková
2. Marcela Bachurová
3. Jana Bečková
4. Marianna Bokšanská
5. Silvia Cubjaková
6. Eva Čorbová
7. Emília Hrivňaková
8. Martina Jungová
9. Marcela Jurašková
10. Lucia Kardošová
11. Andrea Kavuľová
12. Lenka Kolesárová
13. Vladimíra Kubejová
14. Miroslava Kvasková
15. Slavomíra Pacoláková
16. Eva Šebová
17. Erika Špaková
18. Juliana Zakuťanská

 

Žiacka knižka

 

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín

 

Katalóg Súboj talentov ’24

Kalendár udalostí

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Časopis-ŠUPA 3/2023

Tu nás nájdete