Absolventi SPŠO Svidník končiaci v šk.r. 1990 / 1991

Trieda: 4.A
Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : Anna Klebanová

1. Alena Antalová
2. Jana Andraščíková
3. Marianna Beňková
4. Helena Bobuľská
5. Ľudmila Butkovská
6. Mária Cifruľáková
7. Adriana Čipková
8. Marta Fedorová
9. Jana Galajdová
10. Andrea Grácová
11. Beáta Hurná
12. Andrea Imrichová
13. Ingrid Ivančová
14. Marcela Jacková
15. Sylvia (Panusková) Kaňuková
16. Iveta Kmecová
17. Mária Knutová
18. Jana Kudasová
19. Klaudia Kuľandová
20. Slávka Loziňáková
21. Daniela Maďarová
22. Lenka Maššová
23. Gabriela Mergeščíková
24. Eva Nemcová
25. Andrea Oriňáková
26. Magdaléna Podgurná
27. Iveta Potočná
28. Milota Rimárová
29. Mária Somičová
30. Angela Strenková
31. Lenka Šibová
32. Slávka Šromeková
33. Erika Štroncerová
34. Mariana Talpasová
35. Mária Telepunová
36. Monika Matiová (Turáková)
37. Monika Vanácká
38. Alžbeta Žembová

 

Externe

39. Anna Žgradová

Trieda: 4.B
Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : Viera Kollárová

1. Andrea Adamová
2. Jana Tkačiková (Bačovčinová)
3. Renáta Billá
4. Jana Bučková
5. Mária Bučková
6. Emília Bzdilová
7. Adriana Capuličová
8. Iveta Demčáková
9. Martina Džubasová
10. Jana Džundová (Ondrušová)
11. Eva Gáborová
12. Marcela Gdovinová
13. Anna Godová
14. Monika Halasová
15. Denisa Hamajdáková
16. Monika Hokolková
17. Anna Chlebová
18. Marta Kopnická
19. Marta Kopnická
20. Dana Kovaľová
21. Dana Kriššová
22. Marianna Lacová
23. Jana Leskovská
24. Diana Lučková
25. Cecília Lukčová
26. Monika Marková
27. Erika Migačová
28. Ľudmila Nováková
29. Janka Raganová
30. Iveta Rohaľová
31. Henrieta Slobodníková
32. Monika Strončeková
33. Ľudmila Šujanová
34. Ľudmila Tkáčová
35. Dana Zozuľáková
36. Alena Žižáková

Absolventi SPŠO Svidník končiaci v šk.r. 1991 / 1992

Trieda: 4.A

Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : Ing. Mária Blanárová

1. Silvia Andrášová
2. Marta Balková
3. Andrea Baranová
4. Miroslava Barošová
5. Mária Bednarčíková
6. Jana Blašková
7. Petronela Čurilová
8. Jana Derevjaníková
9. Beáta Dufalová
10. Alena Džavoronková
11. Zuzana Farkašová
12. Simona Farkašová
13. Ružena Ferencová
14. Agáta Gajdošová
15. Zuzana Gojdičová
16. Ľubica Havrilová
17. Martina Horenská
18. Agáta Jenčová
19. Marcela Kulmárová
20. Jana Lorincová
21. Gabriela Lucáková
22. Eva Moroňová
23. Anna Pavliková
24. Ivana Petková
25. Marianna Petriľáková
26. Ľubomíra Petrušová
27. Ľubomíra Čubová
28. Eva Repková
29. Dana Rojková
30. Lenka Sabolová
31. Viera Saterová
32. Jana Sovičová
33. Jana Sústriková
34. Ingrid Šimoničová
35. Lenka Štinčíková
36. Denisa Tobiašová
37. Gabriela Trojanovičová
38. Henrieta Tyčová
39. Alena Vitovičová
40. Jana Vyšňovská
41. Alena Kaliňáková
42. Mária Škreptáčová

 

 

Trieda: 4.B
Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : Ing. Katarína Červeňáková

1. Alena Bakajsová
2. Daniela Barnová
3. Emília Barvirčáková
4. Viktória Bučoková
5. Erika Čubová
6. Andrea Farkašová
7. Beáta Forgáčová
8. Štefánia Gogová
9. Mária Zumríková (Gordiaková)
10. Ingrid Halouzková
11. Denisa Havrillová
12. Miriam Hoferová
13. Jana Homjaková
14. Mária Hrivňáková
15. Anna Husárová
16. Martina Hybenová
17. Jana Kačurová
18. Jana Kalmanová
19. Slávka Klebanová
20. Juliana Koscelníková
21. Dana Košková
22. Mária Krajčovičová
23. Monika Krajgerová
24. Ingrid Krajňáková
25. Zuzana Letkovská
26. Monika Mazárová
27. Dagmar Maruščáková
28. Marcela Miheličová
29. Beáta Olejárová
30. Martina Petrová
31. Iveta Pipasová
32. Jana Pištejová
33. Janka Pompová
34. Viera Prokopová
35. Renáta Repková
36. Jarmila Šenitková
37. Denisa Šmídová
38. Renáta Šopiaková
39. Milada Timková
40. Ladislava Vilimovská
41. Iveta Vysoká
42. Mária Štofová

 

Absolventi SPŠO Svidník končiaci v šk.r. 1992 / 1993

 

Trieda: 4.A
Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : Ing. Katarína Červeňáková

 

1. Andrea Andrášiková
2. Martina Antolíková
3. Marcela Babiarčíková
4. Iveta Čechová
5. Gabriela Čopová
6. Viera Dufalová
7. Ivana Ďurišková
8. Andrea Fabiánová
9. Tatiana Falatová
10. Zuzana Feníková
11. Anastázia Gajdošová
12. Božena Galčíková
13. Valerie Hiczérová
14. Marcela Kupcová (Horňáková)
15. Jana Štefančíková (Hrušková)
16. Lenka Hujdičová
17. Alena Chýriková
18. Adela Ivančíková
19. Andrea Kačmárová
20. Zuzana Kaločayová
21. Marta Karasová
22. Dagmar Karoľová
23. Mariana Kešeľáková
24. Stanislava Kolozsyová
25. Alena Kopcová
26. Slávka Kučeravá
27. Ľubomíra Kurucová
28. Silvia Ličková
29. Martina Martonová
30. Katarína Petríková
31. Ingrid Sabolová
32. Beáta Sisková
33. Sylvia Slivková
34. Adriana Stretavská
35. Veronika Tomčišáková
36. Marianna Hrstková (Topoliová)
37. Katarína Žulkovská
38. Marcela Vysoká

 

  

Trieda: 4.B
Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľ : Mgr. Vladimír Šandala

 

1. Silvia Berežná
2. Jana Bittnerová
3. Andrej Bogoľ
4. Alena Borošová
5. Adriana Dimunová
6. Alexandra Ďurčanská
7. Silvia Feková
8. Judita Flešárová
9. Janette Gáborová
10. Monika Hrubovská
11. Gabriela Kalášová
12. Mária Kalatová
13. Dana Kinlovičová
14. Andrea Šutyová (Kočišová)
15. Silvia Kollárová
16. Mária Kozáková
17. Viera Krettová
18. Jana Kucová (Kubová)
19. Martina Lakomcová
20. Silvia Mačingová
21. Marcela Magerová
22. Andrea Marcinčinová
23. Monika Mišková
24. Alena Mižurová
25. Jana Nováková
26. Vladimíra Olšavská
27. Renáta Poláková
28. Gabriela Pračková
29. Terézia Rothová
30. Jana Slamená
31. Monika Sobanská
32. Marcela Stredňáková
33. Monika Šatníková
34. Ján Šmajda
35. Beáta Štofírová
36. Alexandra Šulganová
37. Mária Uhrínová
38. Mária Vančíková
39. Estera Volčková
40. Radana Wágnerová
41. Monika Zálecká

 

Absolventi SPŠO Svidník končiaci v šk.r. 1993 / 1994

Trieda: 4.A
Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľ : Ing. Jozef Koreň

1. Marcela Basová
2. Daniela Buraľová
3. Lýdia Červeňáková
4. Da nka Demková
5. Blanka Doričová
6. Slavka Dzuriková
7. Tatiana Džavoronková
8. Mariana Figeľová
9. Monika Fignárová
10. Hana Hajdová
11. Jana Hricová
12. Erika Chrinová
13. Alena Kerčáková
14. Dana Kolibárová
15. Anna Maršálková (Kriššová)
16. Stanislava Kučerová
17. Juliana Lapčáková
18. Mária Lipnícka
19. Henrieta Nemetová
20. Zuzana Olšavská
21. Martina Sejková
22. Ľuboslava Šira
23. Anna Škitková
24. Eva Tačárová
25. Marta Talianová
26. Daniela Vincová
27. Božena Viteková
28. Iveta Zajacová
29. Martin Štefanisko

 

 

Trieda: 4.B
Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : Mgr. Marta Rýsová

1. Renáta Bučková
2. Martina Budayová
3. Valéria Čorbová
4. Alena Daňová
5. Helena Duchová
6. Andrea Gernátová
7. Martina Velgosová (Greškovičová)
8. Katarína Hadvabová
9. Stanislav Hnatič
10. Zuzana Chmeľová
11. Jana Janoková
12. Mária Kašová
13. Jana Kavalcová
14. Eva Korheľová
15. Romana Kurtová
16. Svetlana Kusavová
17. Blanka Mačejná
18. Adriána Mertinová
19. Alena Mihaľovová
20. Katarína Mišenková
21. Eva Neupauerová
22. Gabriela Olekšáková (Hurtuková)
23. Marcela Pintérová (Paňková)
24. Gabriela Rehoová
25. Monika Stupáková
26. Zuzana Šarišská
27. Lenka Šimcová
28. Lenka Murínová (Štroncerová)
29. Antónia Tkáčiková
30. Martina Trecáková
31. Lucia Uchaľová

 

 

Trieda: 4.C
Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : PaedDr. Viera Baková

 

1. Anna Andraščíková
2. Tatiana Cuprišinová
3. Martina Demčáková
4. Dagmar Dvorjaková
5. Beáta Dziaková
6. Zuzana Dzurikaninová
7. Ľubica Eibenová
8. Ján Farkaš
9. Stanislava Feková
10. Beáta Figeľová
11. Mária Forvalčíková
12. Alena Gulová
13. Alena Hajduková
14. Janka Hrušková
15. Jozef Jambor
16. Zuzana Jevošová
17. Kristína Koukoľová
18. Adriana Korytková
19. Katarína Gumanová (Litvinová)
20. Katarína Muchová
21. Zuzana Muslová
22. Mária Ondisová
23. Alena Pajkošová
24. Dagmar Porteľová
25. Ľudmila Soľanková
26. Alexander Sopoliga
27. Adriana Šimurdová
28. Dagmar Vargová
29. Anna Závacká
30. Martina Ždiňáková

Absolventi SPŠO Svidník končiaci v šk.r. 1994 / 1995

Trieda: 4.A

Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : Ing. Mária Reištetterová

1. Lucia Aftanasová
2. Mária Červeňáková
3. Ivana Dadajová
4. Alžbeta Barnová (Goliášová)
5. Eva Harbuľáková
6. Viera Hnašová
7. Renáta Hurdichová
8. Mária Ivanková
9. Katarína Jarčušková
10. Mária Kočišová
11. Marta Kokoruďová
12. Marek Koreň
13. Ivan Kostík
14. Zuzana Krajníková
15. Iveta Matkobišová
16. Alena Mikitinová
17. Ingrid Milevová
18. Marcela Mizeráková
19. Erika Mražiková
20. Slavka Muchová
21. Mária Nehilová
22. Jana Németová
23. Renáta Rešetárová
24. Katarína Sabovčíková
25. Marianna Šafárová
26. Adrián Škrab
27. Marcela Štefančinová
28. Adriana Tomášiková
29. Ľudmila Tómóryová
30. Lenka Židziková
31. Renáta Diničová

 

 

Trieda: 4.B
Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : Ing. Mária Jankaničová

1. Jana Andraščíková
2. Mária Bakaľarová
3. Renáta Dudová
4. Bronislava Gačková
5. Marcela Huďová
6. Monika Ivanová
7. Katarína Kačmarská
8. Marianna Kandová
9. Monika Kuľbagová
10. Miriam Masicová
11. Soňa Matisová
12. Dana Mikitová
13. Silvia Muchová
14. Janka Sabadošová
15. Nadežda Sičáková
16. Andrea Sochová
17. Brigita Sútóová
18. Ľuboslava Štefániková
19. Mariana Čisariková
20. Marek Darivčák
21. Žaneta Demjanovičová
22. Lenka Feckaninová
23. Lucia Ficeková
24. Estera Gališinová
25. Marieta Geciková
26. Dagmar Gojdičová
27. Peter Kopča
28. Jaroslava Kurimčáková
29. Martina Kušníriková
30. Beáta Molnárová
31. Oľga Onuferová
32. Štefánia Pavlíková
33. Oľga Petňuchová
34. Renáta Rajničová

 

 

Trieda: 4.C
Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : Ing. Eva Sičáková

1. Bronislava Lorková (Bačová)
2. Silvia Balombiniová
3. Daniel Bodajla
4. Iveta Brajerčíková
5. Terézia Brillová
6. Mária Bujňáková
7. Jana Čisáriková
8. Zuzana Dobošová
9. Marta Fečková
10. Alena Gajdošová
11. Kamila Horvátová
12. Martin Huňara
13. Vlasta Chrapovičová
14. Darina Jínová
15. Katarína Kľocová
16. Júlia Krišová
17. Helena Križalkovičová
18. Alena Lacová
19. Martina Litvinová
20. Monika Macejová
21. Ján Matej
22. Ružena Mražiková
23. Renáta Opinová
24. Monika Pavelčáková
25. Janka Pavlovská
26. Iveta Sekelová
27. Slávka Konturová (Senajová)
28. Gabriela Štefanová
29. Jaroslava Vargová
30. Magdaléna Verešpejová
31. Adriana Ziembová
32. Marianna Tirpáková

Trieda: 4.D
Odbor: odevníctvo
Tr. učiteľka : Ing. Nadežda Sovičová

1. Katarína Andrejovská
2. Adriána Bokšová
3. Daniela Červeňáková
4. Martina Demková
5. Iveta Durkošová
6. Martina Džavoronková
7. Zuzana Fedorišinová
8. Lenka Fučilová
9. Martina Gonšenicová
10. Mária Hibeľová
11. Dana Chalachanová
12. Alena Chomová
13. Jana Jarombeková
14. Katarína Jaškaničová
15. Adela Juhasová
16. Michaela Kosťová
17. Katarína Lehocká
18. Martin Matkobiš
19. Monika Mojsejová
20. Iveta Nemcová
21. Ivana Pagačová
22. Radovan Pajkoš
23. Ivan Paliga
24. Kamil Polivčák
25. Natália Rovňáková
26. Andrea Sabadová
27. Jana Sabolová
28. Monika Sadivová
29. Vladislava Sitárová
30. Ivana Solejová
31. Alena Šatníková
32. Monika Škurlová
33. Alexandra Štelmáková

Trieda: 4.E
Odbor: modelárstvo a návrhárstvo odevov
Tr. učiteľka : Mgr. Tatiana Uramová

1. Erika Balogová
2. Jana Čekelská
3. Andrea Dankaninová
4. Monika Gočová
5. Erika Havrilová
6. Karolína Horváthová
7. Alexandra Hričanová
8. Jana Chalachanová
9. Jana Chovancová
10. Martina Ihnátová
11. Viera Kmečová
12. Radomíra Kopčová
13. Lucia Kovácsová
14. Martina Krištanová
15. Adriána Lešková
16. Monika Krajčová (Mažeriková)
17. Mária Miháliková
18. Milada Ondíková
19. Slavomír Paľurik
20. Ľubomíra Považancová
21. Martina Roháľová
22. Erika Sabovčíková
23. Andrea Sekelská
24. Dagmar Stašková
25. Martina Šimonová
26. Alena Vargušová
27. Miloslava Vincová

Žiacka knižka

 

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín

 

Katalóg Súboj talentov ’24

Kalendár udalostí

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Časopis-ŠUPA 3/2023

Tu nás nájdete