Názov projektu

Akreditácia pre Erasmus+ (grant 2023/2024)

Číslo projektu

2023-1-SK01-KA121-VET-000122821

Trvanie projektu

01.06.2023 – 31.08.2024

Finančné prostriedky

53 460 Eur

Koordinátor projektu

 ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU SVIDNÍK,
 Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník (Slovensko)

Partneri

 

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRUMYSLOVÁ ŠKOLA SV. ANEŽKY ČESKÉ, Tavírna 109,
381 01 Český Krumlov (Česká republika)

SPOLEK PRO POŘÁDANÍ SOUTEŽE ODĚV A TEXTIL, Javorová 710/22, Liberec XIV-Ruprechtice,
460 14 Liberec (Česká republika)

FOTOINSTITUT.CZ, Na Čihadle 33,
160 00 Praha 6 – Hanspaulka (Česká republika)

 

Cieľ projektu / akreditácie

 

Cieľ č. 1: Zvýšenie kvality a obsahu vyučovania odborných predmetov vzdelávaním učiteľov.

Cieľ č. 2: Zvyšovanie úrovne zručností a vedomostí žiakov odboru reklamná tvorba v práci s multimédiami a v produktovom dizajne prostredníctvom medzinárodnej spolupráce.

Cieľ č. 3: Rozvoj špecifických odborných a digitálnych zručností a vedomostí v odbore odevný dizajn prostredníctvom medzinárodnej spolupráce.

Cieľ č. 4: Zvyšovanie odborných zručností žiakov odboru grafického dizajnu v oblasti techník umeleckej grafiky prostredníctvom medzinárodnej spolupráce.

 

Súťaž v zručnostiach v sektore OVP

 

Názov súťaže: Odev a textil, Liberec, Česká republika

Trvanie: 08.09.2023 – 09.09.2023

Účastníci: žiačky – Júlia N. Kocurová, Sofia Bodnárová, Klaudia Macková, sprevádzajúca osoba – Ing. Nadežda Sovičová

 

Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov v OVP:

 

Prípravná návšteva: Produktová fotografia – SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov

Trvanie: 20.11.2023 – 01.12.2023

Účastníci:
–  žiaci odboru RT:
Katarína Gulová, Vanesa Macková, Karyna Honcharová, Sofia Daňková, Filip Hvizd, Róbert Čeremuga
– sprevádzajúca osoba: Mgr. Darina Kocurová

Výsledky: osvedčenia, katalóg, prezentácia

Navrhovanie s tabletom – SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov

Sieťotlač – SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov

Pozorovanie pri práci (jobshadowing):

 

Mgr. Marianna Sopková – SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov (20.11.2023 – 01.12.2023)

                Odbor: reklamná tvorba

                Výsledky: správa, prezentácia

Mgr. art. Tomáš Olijár – SUPŠ  sv. Anežky České, Český Krumlov

                Odbor: grafický dizajn

                Výsledky: správa, prezentácia

 

Kurzy a odborná príprava:

 

Názov kurzu: Produktová fotografia – intenzivný kurz (program kurzu)

Prijímajúca organizácia: FotoInstitut.cz, Praha 6

Trvanie: 09.05.2024 – 12.05.2024

Účastníci: Mgr. Darina Kocurová, Mgr. Marianna Sopková

Výsledky: program kurzu, certifikáty, online výstava fotografií, učebný materiál, prezentácia

 

Diseminácia:

 

Prezentovanie výsledkov stáže „Produktová fotografia“ (pre žiakov RT nižších ročníkov)

Prezentovanie výsledkov stáže „Navrhovanie s tabletom“ (pre žiakov OD nižších ročníkov)

Prezentovanie výsledkov stáže „Sieťotlač“ (pre žiakov GD nižších ročníkov)

Prezentácia výsledkov jobshadowingu odbor reklamná tvorba – Mgr. Marianna Sopková (pre učiteľov školy)

Prezentácia výsledkov jobshadowingu odbor grafický dizajn – Mgr.art Tomáš Olijár (pre učiteľov školy)

Aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov – základy produktovej fotografie – Mgr. Marianna Sopková, Mgr. Darina Kocurová (pre učiteľov školy)

Výstava fotografií pre (Kultúrny dom Dukla vo Svidníku) – 25. január 2024

Článok v lokálnej tlači: Prvý rok vzdelávania s akreditáciou pre Erasmus+ – ŠUP Svidník (september 2024)

ŠUP Svidník Instagram

ŠUP Svidník Facebook

Diseminačná platforma EU – karta projektu