Názov projektu

REPORTERS OF CULTURAL HERITAGE WITHOUT BORDERS

Číslo projektu

2020-1-EL01-KA229-079167_3

Trvanie projektu

01.09.2020 – 31.08.2023

Finančné prostriedky

30 805,- €

Koordinátor projektu

11th Lyceum Peristeriou, Atény, Grécko

 

Partneri

 

Škola umeleckého priemyslu Svidník,
Svidník (Slovensko)

IES Nuestra Seňora de la Estrella,
Cordoba (Španielsko)

Agrupamento de Escolas de Casquilhos,
Barreiro  (Portugalsko)

 

Cieľ projektu

 

Projekt sa zameriava na hmotné dedičstvo národných folklórnych kostýmov zapojených krajín a na reportážne formy mediálnej prezentácie stretnutí a aktivít zrealizovaných počas projektu. Hlavnou náplňou práce žiakov a pedagógov bude preskúmať folklórne kostýmy z vybraných regiónov svojej krajiny, následne ich jednotlivé časti porovnať s partnerskými folklórnymi kostýmami, a na základe týchto informácii v jednotlivých pracovných skupinách navrhnúť, vyhotoviť a odprezentovať nové tzv. Európske folklórne kostýmy. Súbežne s uvedenými aktivitami, budú zapojení učitelia a žiaci získavať vedomosti a skúsenosti v tvorení rôznych reportážnych foriem, ktoré budú svojim mediálnym obsahom mapovať celý priebeh tohto projektu.