Názov projektu

REPORTERS OF CULTURAL HERITAGE WITHOUT BORDERS

Trvanie projektu

01.09.2020 – 31.08.2022

Finančné prostriedky

30 805,- €

Partneri

 

Škola umeleckého priemyslu Svidník

 Svidník (Slovensko)

IES Nuestra Seňora de la Estrella

Cordoba (Španielsko)

Agrupamento de Escolas de Casquilhos

Barreiro  (Portugalsko)

 

Cieľ projektu

 

Projekt sa zameriava na hmotné dedičstvo národných folklórnych kostýmov zapojených krajín a na reportážne formy mediálnej prezentácie stretnutí a aktivít zrealizovaných počas projektu. Hlavnou náplňou práce žiakov a pedagógov bude preskúmať folklórne kostýmy z vybraných regiónov svojej krajiny, následne ich jednotlivé časti porovnať s partnerskými folklórnymi kostýmami, a na základe týchto informácii v jednotlivých pracovných skupinách navrhnúť, vyhotoviť a odprezentovať nové tzv. Európske folklórne kostýmy. Súbežne s uvedenými aktivitami, budú zapojení učitelia a žiaci získavať vedomosti a skúsenosti v tvorení rôznych reportážnych foriem, ktoré budú svojim mediálnym obsahom mapovať celý priebeh tohto projektu.

Krátkodobé vzdelávacie stretnutie pre učiteľov

október, 2020 - Atény, Grécko - počet učastníkov: 3

október, 2021 - Barreiro, Portugalsko - počet účastníkov: 3

Výmena študentov

 

  •  marec 2021 - Barreiro, Portugalsko, počet žiakov: 6, sprevádzajúce osoby: 2
  • máj 2021 - Cordoba, Španielsko, počet žiakov: 6, sprevádzajúce osoby: 2
  • marec 2022 - Atény, Grécko, počet žiakov: 6, sprevádzajúce osoby: 2
  • máj 2022 - Svidník, Slovensko

Webstránky projektu

 

 

 

 

Napísali o nás

 

 

 

 

Foto a video galérie