Finančná olympiáda

Finančná olympiáda

V mesiaci november sa na našej škole odohrala online olympiáda z finančnej gramotnosti. Olympiáda sa konala prostredníctvom spoločnosti nadácia Partners. Tejto olympiády sa mali a stále majú možnosť zúčastniť všetci žiaci našej školy. Cieľom tejto olympiády je...